Židovský cintorín

iná

Otváracie hodiny

Počas VOPZ: 10:00 – 17:00.

Vstupné

Židovský cintorín je prístupný verejnosti zdarma.

Služby

Parkovisko, Bezbariérový prístup

VOPZ Spišská Nová Ves plagát, jpg, 500kB
VOPZ Spišská Nová Ves plagát, pdf, 393kB
VOPZ Spišská Nová Ves plagát 2, pdf, 914kB

Lokalita:

Spišská Nová Ves, Košický, Slovensko

Druh objektu:

iná

Adresa:

Cintorínska ulica, Spišská Nová Ves

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

PhDr. Ružena Kormošová, PhD.

Telefónne číslo:

+421 911 110 458

Email:

kormosova@gymsnv.sk

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Židovský cintorín

Popis

Archívne pramene z rokov 1869 až 1874 hovoria, že židovskí obyvatelia Spišskej Novej Vsi boli spočiatku pochovávaní na hlavnom mestskom cintoríne. Archeologický výskum informáciu o existencii staršieho židovského cintorína na vrchu Blaumont nepotvrdil. Neskôr bol zriadený židovský cintorín, ktorý sa nachádza vo východnej časti mesta pri železničnej trati. Najstarší zachovaný hrobový nápis pochádza z roku 1880 a najmladší z roku 1955. Podľa posledného súpisu je dĺžka cintorína približne 125 m a jeho šírka 20 m. Zachovalo sa tu do 280 zvyškov náhrobkov.

Program počas podujatia

ŠTVRTOK 8. 6. 2017 o 10:00 – 17:00: DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – prehliadka poslednej zachovanej pamiatky židovskej kultúry v Spišskej Novej Vsi zaradenej do Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Cintorínom sprevádzajú študenti dejepisného krúžku Gymnázia na Školskej ulici 7 v Spišskej Novej Vsi (www.gymsnv.sk). Vstupné: zdarma.

Zaujímavé rastlinné druhy

V areáli cintorína bolo v roku 2007 a 2009 vysadených približne štyridsať tují Brabant.

História objektu

Súčasťou cintorína bola v minulosti vstupná brána s ohradením a obradná miestnosť s márnicou, ktorá bola pôvodne používaná aj ako dom očisty – Bejt tahara. Časť obradnej miestnosti na začiatku cintorína, z ktorej sa dodnes zachovali už iba základy, bola v septembri 1944 na príkaz nemeckej armády prestavaná na vojenské opevnenie pred blížiacim sa frontom. Na stavebných prácach sa podieľali obyvatelia mesta a blízkeho okolia. Boli medzi nimi aj Židia (tí, ktorým bola udelená hospodárska výnimka) a Rómovia z mesta, ktorí boli sústredení v priestoroch letiska predtým, ako boli deportovaní do Prešova a odtiaľ do koncentračných táborov. Po 2. svetovej vojne boli po stranách cintorína vybudované garáže a zriadená záhradkárska oblasť. Ešte v roku 1953 vnikli na cintorín vandali a časť náhrobkov zničili. Cintorín bol dlhé roky v zanedbanom stave. Po roku 1989 bol obnovený a vyhotovil sa súpis mien pochovaných židovských obyvateľov. Zoznam bol neúplný a neobsahoval to, čo bolo napísané na náhrobných kameňoch po hebrejsky. Na niektorých kameňoch boli označení výrobcovia, napríklad J. Ospald zo Spišskej Novej Vsi, E. Goldman z Košíc, Kronemer z Prešova, B. Grünapfel, E. Schmögner. Žiaľ, odvtedy boli mnohé náhrobné kamene vandalmi barbarsky zničené, pováľané alebo odcudzené. Zachovalo sa menej ako 280 zvyškov náhrobkov, z toho je s osobnými údajmi 68 celých vrchných častí, 9 vodorovných platní a u ďalších 26 náhrobkov sa zachovali len podstavce. V roku 2006 bolo vybudované nové oplotenie a v roku 2007 bol židovský cintorín upravený vďaka iniciatíve dejepisného krúžku miestneho Gymnázia na Školskej ulici 7, mesta Spišská Nová Ves, Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR a grantového programu Lepšie miesto pre život Konta Orange, n. f. Cintorín bol následne sprístupnený verejnosti. Prístup naň zabezpečuje pre verejnosť Turistické informačné centrum.

Vzácnosť, zaujímavosť

Najstarší písomný záznam o židovskej rodine v Spišskej Novej Vsi je v pozemkovej knihe z roku 1504, ktorá eviduje v „tretej štvrti“ mesta dom s označením Juden Haus. Trvalé židovské osídlenie mesta sa datuje do 50. rokov 19. storočia, do obdobia po liberalizácii zákonov o pobyte židovského obyvateľstva v banských mestách v roku 1849. Komunita patrila do náboženskej obce v Markušovciach. Samostatná židovská náboženská obec sa pravdepodobne sformovala v roku 1872. V 90. rokoch 19. storočia sa stalo mesto sídlom rabinátu. V meste kedysi stála na dnešnej Školskej ulici i majestátna židovská synagóga, ktorá však bola zničená počas 2. svetovej vojny. Pred vojnou žilo v meste asi 200 židovských rodín. Útrapy koncentračných táborov prežilo len približne 10 % židovského obyvateľstva. Väčšina preživších po vojne našla nový domov v zahraničí. Židovský cintorín v Spišskej Novej Vsi je poslednou zachovanou pamiatkou židovskej kultúry v meste. V roku 2010 bol zaradený medzi pamiatky Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva (www.slovak-jewish-heritage.org), ktorá je súčasťou rozsiahleho projektu Európske cesty židovského kultúrneho dedičstva. Židovský cintorín aj jednotlivé hroby sú posvätným miestom, na ktorom by mal každý návštevník zachovať pietu a prejaviť zosnulým patričnú úctu. Rozšírenou židovskou tradíciou je klásť na hroby namiesto kvetov drobné kamienky, ktoré vydržia večne.

Mapa