ZáZeMie – Zázračné zelené miesto

komunitná záhrada

Otváracie hodiny

Komunitná záhrada je verejne dostupná v každom čase.

Vstupné

Komunitná záhrada je prístupná zdarma.

Služby

Vstup so psom, Detské ihrisko, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

VOPZ Spišská Nová Ves plagát, jpg, 500kB
VOPZ Spišská Nová Ves plagát, pdf, 393kB
VOPZ Spišská Nová Ves plagát 2, pdf, 914kB

Lokalita:

Spišská Nová Ves, Košický, Slovensko

Druh objektu:

komunitná záhrada

Adresa:

Lokalita Vyšná hať – Fľúder pri sídlisku Mier, Spišská Nová Ves

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Linda Melikant

Telefónne číslo:

+421 904 459 497

Email:

bevi.lin@gmail.com

Oficiálny web:

odkaz na webstránku ZáZeMie - Zázračné zelené miesto

Popis

Komunitná záhrada ZáZeMie je súčasťou nábrežia rieky Hornád a leží na mieste bývalého prírodného plážového kúpaliska, ktoré tu stálo v 80. rokoch 20. storočia. V záhrade môžete nájsť jednotlivé prvky permakultúry – vyvýšené záhony v tvare kľúčovej dierky, bylinkovú špirálu, kompostovisko či "nemeckú kopu". Taktiež tu stoja prvky ekologického drobného staviteľstva – hlinená preliezka pre deti "Hlinisko", iglu z vŕbového prútia, pocitový chodník a hmyzí hotel. V rámci výsadby tu vznikli živé ploty ovocných krov a skupinové výsadby ovocných drevín. Súčasťou záhrady je i detské prírodné ihrisko.

Program počas podujatia

PIATOK 9. 6. 2017 o 10:00 – 17:00 a SOBOTA 10. 6. 2017 o 10:00 – 17:00: WORKSHOP V KOMUNITNEJ ZÁHRADE – workshop na tému „práca s hlinou“ – oprava hlinenej preliezky „Hlinisko“ a hlineného hmyzieho hotela s využitím ekologických princípov recyklácie (workshop je podporený v rámci grantového programu Naše Mesto 2017 Nadácie Pontis) ako prvkov prírodného detského ihriska s možnosťou spoznať komunitnú záhradu s prvkami permakultúrneho hospodárenia a ekologického staviteľstva. V sobotu 10. 6. 2017 v čase 11:00 – 15:00 varenie vegetariánskeho guláša a podávanie občerstvenia pre účastníkov workshopu. Vstupné: zdarma.

Zaujímavé rastlinné druhy

Staré ovocné druhy stromov a krov, v blízkosti komunitnej záhrady rôzne druhy Salix – vŕb (Salix fragilis, Salix alba, Salix caprea).

História objektu

Komunitná záhrada ZáZeMie vznikla v roku 2014 na základe partnerstva a iniciatívy troch občianskych združení z mesta Spišská Nová Ves – OZ Materské centrum Dietka, OZ Na boso, OZ Koreň a spolupráce mesta Spišská Nová Ves – vlastníka pozemku. Výstavba ZáZeMia bola finančne podporená grantovým programom Nadácie Ekopolis v roku 2014, následne firmou Embraco v roku 2015.

Vzácnosť, zaujímavosť

Súčasťou komunitnej záhrady je detské prírodné ihrisko. Počas výstavby jednotlivých prvkov komunitnej záhrady sa využívali ekologické princípy recyklácie (starý stavebný materiál a pneumatiky) a využívania domácich zdrojov surovín (hlina, kamene, štrk, piesok, vŕbové prútie). Výrazným prvkom záhrady je hlinená preliezka "Hlinisko" dlhá cca 10 m, ktorá vznikla pod lektorskou taktovkou Viktora Karlíka z OZ Baobaby (ČR) v roku 2014. Ako záhradný domček slúži dobrovoľníkom vojenská maringotka, ktorá bola reštaurovaná a vymaľovaná sprejermi zo Spišskej Novej Vsi v rámci grantového programu Grant pre optimistov Nadácie Pontis v roku 2015.

Mapa