Záhrada Vily Dominika Skuteckého

historický park/záhrada

Otváracie hodiny

Utorok: 13:00 – 17:00, Streda, Štvrtok, Piatok: 12:00 – 16:00, Sobota – Nedeľa: 10:00 – 12:00, 12:30 - 17:00

Vstupné

VSTUP DO ZÁHRADY - bezplatný; VSTUP DO STÁLEJ EXPOZÍCIE DOMINIKA SKUTECKÉHO: Dospelí - 2,00 €; Študenti, žiaci, dôchodcovia - 0,50 €; Rodinná vstupenka (2 dospelí + min. 1 dieťa) - 4,00 €, Vstup voľný - deti do 6 rokov, držitelia preukazov AICA, ICOM, UNESCO, zamestnanci štátnych múzeí a galérií SR (preukazy jednotlivých inštitúcií), novinári (novinársky preukaz), pedagogický dozor organizovaných školských skupín, držitelia preukazu ZŤP

Služby

Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup

Lokalita:

Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovensko

Druh objektu:

historický park/záhrada

Adresa:

Horná 55, Banská Bystrica

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

biletárka stálej expozície

Telefónne číslo:

0484125450

Email:

p.r.manager@ssgbb.sk

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Záhrada Vily Dominika Skuteckého

Popis

Záhrada Vily Dominika Skuteckého predstavuje unikátny priestor mestskej parkovej záhrady pri pôvodnej rodinnej vile známeho maliara Dominika Skuteckého. Zároveň je poslednou mestskou záhradou na Hornej ulici v centre Banskej Bystrice a širokom okolí. Záhrada bola vytvorená ako sprievodná zeleň vily postavenej podľa umelcových predstáv v neorenesančnom štýle okolo roku 1896. Komorná atmosféra rodinnej vily sa spája aj s ďalšími osudmi maliarovej rodiny, najmä jeho dcéry maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej a jej syna spisovateľa a dramatika Petra Karvaša. Prostredie vily so záhradou je veľmi pôsobivé. Jeho genius loci zvečnil Peter Karvaš v knihe „V hniezde“, v ktorej zachytil svoje detstvo strávené v rodinnej vile so záhradou a spomienky na „nepreniknuteľný“ maliarsky ateliér starého otca. V roku 2011 sa záhrada vyhlásením Pamiatkového úradu SR stala súčasťou národnej kultúrnej pamiatky vedenej pod názvom Vila s areálom. Vo vile sídli Stála expozícia Dominika Skuteckého, ktorú v roku 1994 zriadila Stredoslovenská galéria. SSG sa zároveň venuje systematickému zveľaďovaniu a zviditeľneniu záhrady. Nachádzajú sa v nej pôvodné aj novo-vysadené ovocné a okrasné stromy. Vila so stálou expozíciou umelca a záhradou je celoročne prístupná verejnosti. Stredoslovenská galéria tu pre návštevníkov realizuje aj sprievodné vzdelávacie programy a podujatia ako sú rôzne workshopy, autorské čítania literatúry, premietanie filmov, či divadelné predstavenia.

Program počas podujatia

Navštevníkom budú k dispozícii kartové hry k Stálej expozícii maliara Dominika Skuteckého s názvom TIMELINE, ARTLINE a FASHIONLINE. Edukačné hry členené na tematické línie TIMELINE a ARTLINE približujú v priamom aj širšom spoločenskom a kultúrnom kontexte život a dielo Dominika Skuteckého. Aktivity sú založené na princípe kartovej hry. Pri hre TIMELINE má hráč možnosť oboznámiť sa so životom umelca v kontexte objavov, vynálezov a historických udalostí odohrávajúcich sa vo svete, ale aj v Banskej Bystrici. ARTLINE prostredníctvom reprodukcií ponúka divákovi náhľad na umelcovu tvorbu, pričom ich môže súčasne konfrontovať s dielami svetového maliarstva druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia. Kartové hry FASHIONLINE sú zamerané na vývoj odievania od staroveku po súčasnosť. Hra je založená na princípe časovej osi a je určená pre všetkých, ktorých zaujíma móda. Oproti realizovaným edukačným programom ako Dominikov zábavný kufrík (pre MŠ, 1. stupeň ZŠ), detský sprievodca (pre 2. stupeň ZŠ), Holokaust a osudy detí D. Skuteckého (prednášky pre SŠ) sa projekt orientuje nielen na deti a mládež, ale tiež na dospelých a seniorov. Uvedené edukačné hry umiestnené priamo v expozícií sú k dispozícií pre skupiny a tiež individuálnych návštevníkov.

Zaujímavé rastlinné druhy

javor Acer Inaba Shidare, himalájsky céder, magnólia Yellow River, pôvodný zriedkavý druh buku s fialovými listami, smrek strieborný, hlohyňa šarlátová, tis obyčajný, rhus, egreš, lipa, tuja, cezmína

História objektu

Vila Dominika Skuteckého so záhradou predstavuje architektonicko – urbanistický útvar, ktorý sa na našom území vyvíjal od druhej polovice 19. storočia. Vilu v neorenensančnom štýle si nechal postaviť známy maliar Dominik Skutecký, ktorý sa v Banskej Bystrici natrvalo usadil po dlhoročnom pôsobení vo Viedni a Benátkach. V roku 1889 odkúpil od mesta väčšiu časť pôdy a zaviazal sa vytvoriť tam vkusnú záhradu. Pôvodné návrhy architektonicko-výtvarnej podoby vily a sgrafitovej výzdoby na fasáde pravdepodobne vytvoril sám Skutecký. Návrhy však nie sú známe, keďže sa počas 2. svetovej vojny nenávratne stratila celá umelcova pozostalosť. Skutecký vyjadril svoj umelecký obdiv k maliarskej tradícii renesancie stvárnením podobizní slávnych talianskych majstrov Raffaela a Tiziana v sgrafitovej výzdobe na priečelí. Stavbu realizoval okolo roku 1896 staviteľ a umelcov priateľ Adolf Holesch. Plocha pri dome bola upravená už v čase maliarovho života ako záhrada s ovocnou a kvetinovou časťou a okrasnými drevinami. Vo vile počas druhej svetovej vojny sídlilo gestapo, počas 50. až 70. rokov 20. storočia slúžila ako rodinný dom. V 90. rokoch 20. storočia v nej sídlili uhoľné sklady. Počas tohoto obdobia bola záhrada dlhodobo neudržiavaná. Po rôznych prestavbách a úpravách budovy bola fasáde vily prinavrátená pôvodná podoba až v roku 1994, kedy sa dostala do správy Stredoslovenskej galérie (SSG) a bola prispôsobená pre zriadenie stálej expozície umelca. SSG sa zároveň venuje systematickému zveľaďovaniu a zviditeľneniu záhrady pre verejnosť. V roku 2009 sa v záhrade eliminovala invázna rastlina pohánkovec japonský. Vďaka grantovej podpore nadácie Ekopolis v roku 2011 prebehli zásadné úpravy záhrady. Podarilo sa vyriešiť najmä najzávažnejší problém – pretekanie odtokovej kanalizácie zo susednej budovy. Ďalej boli zakúpené prenosné pódium na verejné akcie, lavičky a niekoľko okrasných drevín (2 magnólie, himalájsky céder, javor Acer Inaba Shidare a živý plot). Prebehol tiež strih pôvodných ovocných a okrasných stromov. Záhrada pri vile sa v roku 2011 vyhlásením Pamiatkového úradu Slovenskej republiky stala súčasťou národnej kultúrnej pamiatky vedenej pod názvom Vila s areálom. Dnes predstavuje unikátny priestor mestskej parkovej záhrady, ako aj poslednú mestskú záhradu na Hornej ulici v centre Banskej Bystrice a v širokom okolí. Komorná atmosféra rodinnej vily sa spája aj s ďalšími osudmi rodiny maliara Dominika Skuteckého, najmä jeho dcéry maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej a jej syna spisovateľa a dramatika Petra Karvaša. Prostredie vily so záhradou je veľmi pôsobivé. Jeho genius loci zvečnil Peter Karvaš v knihe „V hniezde“, v ktorej zachytil svoje detstvo strávené v rodinnej vile so záhradou a spomienky na „nepreniknuteľný“ maliarsky ateliér starého otca, Dominika Skuteckého.

Vzácnosť, zaujímavosť

Záhrada Vily Dominika Skuteckého predstavuje unikátny priestor mestskej parkovej záhrady pri pôvodnej rodinnej vile známeho maliara Dominika Skuteckého. Zároveň je poslednou mestskou záhradou na Hornej ulici v centre Banskej Bystrice a širokom okolí. Záhrada bola vytvorená ako sprievodná zeleň vily postavenej v neorenesančnom štýle okolo roku 1896. Pôvodné návrhy architektonicko-výtvarnej podoby vily a sgrafitovej výzdoby na fasáde pravdepodobne vytvoril sám Skutecký. Návrhy však nie sú známe, keďže sa počas 2. svetovej vojny nenávratne stratila celá umelcova pozostalosť. Komorná atmosféra rodinnej vily so záhradou sa spája aj s ďalšími osudmi maliarovej rodiny, najmä jeho dcéry maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej a jej syna spisovateľa a dramatika Petra Karvaša. Prostredie vily so záhradou je veľmi pôsobivé. Jeho genius loci zvečnil Peter Karvaš v knihe „V hniezde“, v ktorej zachytil svoje detstvo strávené v rodinnej vile so záhradou a spomienky na „nepreniknuteľný“ maliarsky ateliér starého otca.

Mapa