Záhrada umenia / Galéria umelcov Spiša

park/záhrada pri múzeu/galérii

Otváracie hodiny

Utorok 6. 6. 2017 o 9:00 – 16:30, streda 7. 6. 2017 (podujatie k VOPZ) o 9:00 – 19:30, štvrtok 8. 6. 2017 o 9:00 – 16:30, piatok 9. 6. 2017 o 9:00 – 16:30, nedeľa 11. 6. 2017 o 11:00 – 16:00.

Vstupné

Počas VOPZ (streda 7. 6. 2017): Prehliadka expozícií a výstav galérie – 0,10 €/osoba; Prezentácia histórie Záhrady umenia – zdarma.

Služby

Parkovisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

VOPZ Spišská Nová Ves plagát, jpg, 500kB
VOPZ Spišská Nová Ves plagát, pdf, 393kB
VOPZ Spišská Nová Ves plagát 2, pdf, 914kB

Lokalita:

Spišská Nová Ves, Košický, Slovensko

Druh objektu:

park/záhrada pri múzeu/galérii

Adresa:

Zimná 46, Spišská Nová Ves

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Mgr. Jana Kováčová

Telefónne číslo:

+421 53 417 46 21

Email:

sekretariat@gus.sk

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Záhrada umenia / Galéria umelcov Spiša

Popis

Stála expozícia „Záhrada umenia“ bola realizovaná v rokoch 2002 – 2008 ako zážitková zóna s cieľom prezentovať v "záhrade" či umeleckom "parku" diela zo zbierok Galérie umelcov Spiša – gro tvoria sochy z medzinárodných sympózií, celkom 16 diel od súčasných autorov z piatich krajín (Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Ukrajina, Poľsko).

Program počas podujatia

STREDA 7. 6. 2017 o 9:00 – 19:30: VŠETKY EXPOZÍCIE GALÉRIE VRÁTANE ZÁHRADY UMENIA ZA SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ – výstavy v exteriéroch galérie: stála expozícia sôch v Záhrade umenia a banerová výstava v Galérii pri dufarte; v interiéroch galérie: stále expozície Jozef Hanula a Terra Gothica; aktuálne výstavy: Symfónia pre 5 zmyslov, Od insity k art brut, Pavel Konečný: Svet outsiderov. Vstupné: 0,10 € / osoba. STREDA 7. 6. 2017 o 17:00: KONTAJNER SPOMIENOK / ZÁHRADA UMENIA: ZELENÁ OÁZA V CENTRE MESTA – MINULOSŤ A BUDÚCNOSŤ – prezentácia histórie Záhrady umenia a projektu pre revitalizáciu exteriéru v novom architektonicko-výtvarnom riešení levočského Štúdia J+J (autori: Ing. arch. Magdaléna Janovská, MGR.ART. ING. Michal Auxt, Bc. Miloslav Beličák), Mgr. Lucia Benická: Sny a realita / optimálna premena, MGR. MÁRIA ŠABĽOVÁ: Príbeh z kameňa / o záhradných plastikách, MGR.ART. ING. Michal Auxt: Modernizácia stálej expozície v exteriéri / hranice možností – umenie v parku. Vstupné: zdarma.

Zaujímavé rastlinné druhy

„Záhrada umenia“ nemá výnimočné dendrologické špecifiká.

História objektu

V súvislosti s dokončením rekonštrukcie objektu Galérie umelcov Spiša na Zimnej ulici č. 47 v rokoch 1994 – 1996 bolo vypracované architektonické riešenie na realizáciu galerijnej "Záhrady umenia". Následne sa previedlo zatrávnenie a výsadba okrasných kríkov a drevín. Obsahová náplň tohto kultivovaného exteriéru galérie sa zamerala na prezentáciu sochárskych diel získaných z Medzinárodných sochárskych sympózií, ktoré Galéria umelcov Spiša organizovala v dvojročných intervaloch (2002 – 2008). V súčasnosti je expozícia sprístupnená verejnosti počas letnej sezóny od začiatku júna do konca októbra. Novinkou od roku 2016 je i tzv. Galéria pri dufarte nachádzajúca sa taktiež v exteriéri galérie.

Vzácnosť, zaujímavosť

Unikátnosť "Záhrady umenia" v Galérii umelcov Spiša spočíva v jej polohe – tvorí nenápadnú zelenú zónu priamo uprostred mesta Spišská Nová Ves, umiestnenú hneď za renesančným domom, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Ďalšou vzácnosťou je neočakávaný estetický a umelecký zážitok z vyplnenia záhradného priestoru originálnymi umeleckými dielami.

Mapa