Záhrada – letná čitáreň U červeného raka

historický park/záhrada

Otváracie hodiny

Počas VOPZ 2016 bude záhrada otvorená v sobotu 11.6.2016 v čase od 9:00 do 19:00 hod.

Vstupné

Dobrovoľný príspevok na podujatie.

Služby

WC

Lokalita:

Bratislava, Bratislavský, Slovensko

Druh objektu:

historický park/záhrada

Adresa:

Michalská 26, Bratislava

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Tamara Reháčková

Email:

t.rehackova@nextra.sk

Popis

Dnešná čitáreň U červeného raka patriaca k Mestskej knižnici Bratislavy je umiestnená v bývalej obrannej priekope mesta Bratislava, ktorá bola vytvorená okolo polovice 14. storočia ako dôležitý prvok pasívneho obranného systému mesta. Do dnešných dní je z čitárne vidno zvyšky obranných múrov. V časoch pokoja bola uvedená priekopa využívaná na rôzne verejné účely. Od polovice 16. storočia do roku 1778 bola v západnej časti priekopy strelnica Spoločnosti strelcov, ktorá bola založená v roku 1526. Strieľalo sa z krytej budovy, ktorá stála pri bráne smerom na západ, kde pri ochrannom múre stáli drevené maľované terče. Vyše 200 drevených maľovaných terčov je uložených v Mestskom múzeu v Bratislave. Streľnica sa neskôr presťahovala k Vydrickej bráne, potom na Štefánikovu ulicu a v 20. Storočí do Petržalky časť Staré háje. V priekope sa konávali aj letné slávnosti. V roku 1750 postavili východne od brány drevené divadlo pre taliansku divadelnú spoločnosť vedenú majstrom Pilottim. V roku 1961 bol priestor upravený pre potreby letnej čitárne a pravidelne sa tu konajú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Priestor, ktorý patrí pod spravu Mestkej knižnice tvorí malú zelené oázu v historickom centre Bratislavy s upravenou a udržiavanou zeleňou.

Program počas podujatia

Sobota 11.6.2016 - 9:00 – 19: 00 hod „ Záhrada v záhrade“ výstava fotografií japonských parkov a záhrad odbornej garantky podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad Ing.arch. Tamary Reháčkovej, PhD.

Zaujímavé rastlinné druhy

Príjemná novodobá záhradná úprava.

História objektu

Dnešná čitáreň U červeného raka patriaca k Mestskej knižnici Bratislavy je umiestnená v bývalej obrannej priekope mesta Bratislava, ktorá bola vytvorená okolo polovice 14. storočia ako dôležitý prvok pasívneho obranného systému mesta. Do dnešných dní je z čitárne vidno zvyšky obranných múrov. V časoch pokoja bola uvedená priekopa využívaná na rôzne verejné účely. Od polovice 16. storočia do roku 1778 bola v západnej časti priekopy strelnica Spoločnosti strelcov, ktorá bola založená v roku 1526. Strieľalo sa z krytej budovy, ktorá stála pri bráne smerom na západ, kde pri ochrannom múre stáli drevené maľované terče. Vyše 200 drevených maľovaných terčov je uložených v Mestskom múzeu v Bratislave. Streľnica sa neskôr presťahovala k Vydrickej bráne, potom na Štefánikovu ulicu a v 20. Storočí do Petržalky časť Staré háje. V priekope sa konávali aj letné slávnosti. V roku 1750 postavili východne od brány drevené divadlo pre taliansku divadelnú spoločnosť vedenú majstrom Pilottim. V roku 1961 bol priestor upravený pre potreby letnej čitárne a pravidelne sa tu konajú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Priestor, ktorý patrí pod spravu Mestkej knižnice tvorí malú zelené oázu v historickom centre Bratislavy s upravenou a udržiavanou zeleňou.

Vzácnosť, zaujímavosť

Z priestoru čitárne je výhľad na zvyšky obranného mestského systému zo 14. storočia.

Mapa