Záhrada Cirkevnej materskej školy v Liptovskom Hrádku

školská záhrada

Otváracie hodiny

počas celého dňa

Vstupné

0,00 Euro

Služby

Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

Lokalita:

Liptovský Hrádok, Žilinský, Slovensko

Druh objektu:

školská záhrada

Adresa:

Hviezdoslavova 1785, Liptovský Hrádok

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Ing. Ján pavlík

Telefónne číslo:

0903 175 627

Email:

pavlik.krsiak@gmail.com

Popis

Záhrada je súčasťou Cirkevnej materskej školy v Liptovskom Hrádku s názvom Koráb. Je to pôvodná záhrada za rodinným domom, ktorý sa v povojnových rokoch adaptoval na kostol, neskôr kostol s farou. V roku 2017 sa urobili výrazné terénne úpravy - zarovnanie terénu. V zadnej časti je ponechaný pôvodný historický kamenný múr, ktorý oddeľoval pôvodné parcely ešte pred 2. svetovou vojnou. Tieto sú už v prevažnej miere v meste odstránené. V súčasnom období sa dokončujú terénne úpravy, vysiatie trávy a výsadba nových ovocných stromov. Záhrada je využívaná deťmi z materskej školy, mladými a staršími ľuďmi počas komunitných akcií.

Program počas podujatia

Spoločné budovanie objektu korábu. Spoločné hry pre deti, mladých a rodičov s tematikou Koráb - miesto záchrany. Živá hudba.

Zaujímavé rastlinné druhy

V objekte sa nenachádzajú zaujímavejšie rastlinné druhy.

História objektu

Záhrada bola pôvodne súkromnou záhradou rodinného domu, ktorý bol neskôr adaptovaný na kostol a neskôr bola k objektu pristavaná fara. V zadnej časti záhrady sa zachovali pôvodné kamenné múry - ploty, ktoré oddeľovali parcely ešte pred 2. svetovou vojnou a v súčasnosti je už väčšina odstránená a nahradená inými druhmi plotov. Záhrada sa extenzívne využívala na voľnočasové aktivity kresťanskej mládeže. V roku 2017 boli podkrovné priestory fary stavebne upravené pre potreby cirkevnej materskej školy, ktorá sa otvorila 2. septembra 2017.

Vzácnosť, zaujímavosť

Záhrada je súčasťou Cirkevnej materskej školy v Liptovskom hrádku s názvom koráb. V centrálnej časti záhrady sa momentálne buduje detské ihrisko v tvare Noemovej archy. Archa sa buduje so smrekovcového dreva bude mať dĺžku 6 m a šírku 2 m. Je to originálne riešenie detského ihriska jedinečné v rámci celého regiónu. Autorsky sa na návrhu podieľali pedagógovia a žiaci Strednej umeleckej školy v Ružomberku.

Mapa