Z minulých ročníkov

  • Národný Trust n.o. v spolupráci s mnohými partnermi a najmä s pomocou veľkého počtu dobrovoľníkov od študentov po dôchodcov doteraz pripravil deväť ročníkov podujatia.

Rok 2007

Priatelia historických parkov a záhrad pod gesciou Národného Trustu n.o. a v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou zorganizovali v júni 2007 1. ročník Víkendu otvorených historických parkov a záhrad Bratislavy, pričom podobné podujatie uskutočnila aj partnerská organizácia z Nitry – Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Mesto Nitra. Počas 1. (bratislavského) ročníka VHPZ mohli domáci aj mimobratislavskí návštevníci obdivovať aj objavovať floristické zákutia aj umelecké diela v Medickej, Kochovej aj Grassalkovichovej záhrade,
v Sade Janka Kráľa, Horskom i Rusovskom parku a v hradnom areáli. Partneri v Nitre sprístupnili Biskupskú záhradu na Valoch, záhrady Krajskej štátnej knižnice, Správy ochrany prírody a krajiny Ponitria a Pamiatkového úradu v Nitre. Vo všetkých lokalitách prebiehali vzdelávacie a kultúrno-spoločenské programy pre deti i dospelých.

Rok 2008

Do druhého ročníka podujatia boli zapojené Grassalkovicho záhrada, Medická záhrada, Sad Janka Kráľa, Kochova záhrada, Horský park, Botanická záhrada v Bratislav a Lisztova záhrada.

Rok 2011

V roku 2011 bolo do podujatia zapojených 5 súkromných bežne neprístupných parkov a záhrad – Záhrada Úradu vlády SR, Františkánska záhrada, Záhrada na Hlbokej ceste č. 8, Lisztova záhrada v Univerzitnej knižnici v Bratislave a záhrada paláca Motešických. Zároveň boli do podujatia zapojené verejné parky a záhrady: Medická záhrada, Grassalkovichova záhrada, Sad Janka Kráľa a Horský park. Vo všetkých zapojených parkoch a záhradách sa konali rôzne zaujímavé sprievodné aktivity.

Rok 2012

V tomto roku bolo do podujatia zapojených aj niekoľko historických parkov a záhrad mimo územia Bratislavy. Kultúrne a vzdelávacie aktivity sa realizovali na nasledovných lokalitách: Stupava, Veľký Biel, Dolná Krupá, Turčianska Štiavnička, Malinovo, Nitra, Spišský Hrhov, Žilina Záriečie, Liptovský Hrádok a Betliar. V Bratislave medzi nové lokality patrila Bažantnica v Jarovciach či Habermayerov dvor na Bielej ulici. Novinkou bol i sprievod priateľov parkov a záhrad ulicami Bratislavy.

Rok 2013

V. ročník podujatia sa konal v 22 slovenských verejných i súkromných parkoch a záhradách. Slávnostné otvorenie podujatia sa odohralo v nádhernom prostredí barokového kaštieľa vo Veľkom Bieli. Vzhľadom k peknému počasiu bola návštevnosť podujatia veľmi vysoká. Súčasťou podujatia boli aj dobrovoľnícke brigády v Kochovej záhrade, v Pruger-Wallnerovej záhrade, v parku v Topolčiankach atď. Veríme, že v tejto peknej tradícii sa nám podarí pokračovať aj v ďalšom ročníku podujatia.

Rok 2014

VI. ročník podujatia bol úspešný nielen vďaka zapojeniu sa 44 parkov a záhrad zo Slovenska ale aj vďaka množstvu zaujímavých sprievodných aktivít k podujatiu. Do podujatia sa nám podarilo zapojiť aj také lokality ako Námestie Slobody v Bratislave, kde mali možnosť návštevníci podujatia zasadiť si kvety a tak podporiť naše podujatie a jeho myšlienky. Zaujímavý a pestrý program si pre návštevníkom pripravili aj mnohé parky a záhrady na Slovensku, veľmi úspešným bolo podujatie v mestečku Modra, kde boli návštevníkom sprístupnené veľmi zaujímavé a vzácne lokality.

Rok 2015

Počas siedmeho ročníka VOPZ  sme pozornosť návštevníkov zamerali najmä na záhrady a parky zo 17.-18. storočia – z obdobia baroka. Toto obdobie je pre vývoj krajinnej a záhradnej architektúry veľmi dôležitým momentom a aj v našej krajine nájdeme do dnešných dní veľa dôkazov o uplatnení, veľkoleposti a tajuplnosti tohto umeleckého štýlu. Počas podujatia sme verejnosti atraktívnym a zrozumiteľným spôsobom prezentovali mnohé významné parky a záhrady z tohto obdobia ako aj hlavné myšlienky, atribúty a filozofiu barokovej záhradnej tvorby a umenia. Do podujatia boli však v tomto roku zapojené aj mnohé iné zaujímavé parky a záhrady z územia celého Slovenska.

Rok 2016

Víkend otvorených parkov a záhrad sa v Bratislave konal v 16 súkromných i verejných parkoch a záhradách. Po prvýkrát sa do podujatia zapojila záhrada pri Veľvyslanectve Ruskej federácie na Palisádoch, pri tzv. Fábryho vile, ktorá je pre verejnosť bežne neprístupná. Zároveň sa nám podarilo sprístupniť aj Kochovu záhradu kde prebehli aj dobrovoľnícke brigády viac na – www.kochovazahrada.sk . V Prüger-Wallnerovej záhrade sa uskutočnil nultý ročník festivalu Hidden Places s hostiťujúcim  umelcom z Nemecka Martinom Pfeiflehom.

Súčasťou VIII. ročníka podujatia bol  aj odborný seminár venujúci sa problematike alejí a stromoradí  – Aleje a stromoradia – ich plánovanie, obnova a údržba, ktorý sa stretol s veľkým záujmom.

Víkend otvorených parkov a záhrad mal však aj v roku 2016 celoslovenský rozmer, o čom svedčilo aj zapojenie mnohých parkov a záhrad v iných mestách a obciach na Slovensku:

Modra – tu bol pripravený pre návštevníkov podujatia okruh až 16 timi krásnymi a zaujímavými záhradami. V prírodno-krajinárskom parku v Dolnej Krupej sa konala Slávnosť ruží venovaná grófke Márii Henriete Chotekovej.  Svoje krásy a zaujímavosti prezentovali však aj nasledovné lokality: Arborétum Borová hora pri Technickej univerzite vo Zvolene,záhrada pri barokovom kaštieli a parku kardinála Imricha Csákyho vo Veľkom Bieli,historický pálffyovský park v Stupave,park v Brodzanoch, voľnokrajinársky park v Topoľčiankach,Múzejná záhrada Mestského múzea-Fándlyho fary v Seredi,Park Svätých Cyrila a Metoda v Kapušanoch,záhradka MŠ v Malých Levároch a tiež krásna zelená Olejárska ulica,Záhrada Centrum nezávislej kultúry z Banskej Bystrice, prírodná záhrada ovocná farma Kubra z Trenčína, KVP komunitná záhrada v Košiciach,komunitná záhrada ZáZeMie zo Spišskej Novej Vsi,botanická záhrada v Tatranskej Lomnici, Múzeum vo Svätom Antone, Zámocký park v Hlohovci, Park slovenských národovcov v Revúcej, Bývalá botanická záhrada v Trnave či historický park v Hodkovciach na Spiši.

Spoločnosť arboristov Slovenska – ISA Slovensko tradične aj v roku 2016 podujatie VOPZ podporila zasadením vzrastlého stromu – v roku 2016 sa sadil vzrastlý dub na hrade v Nitre.

Celkovo sa do podujatia v roku 2016 zapojilo 63 slovenských parkov a záhrad.

02

Rok 2017

Víkend otvorených parkov a záhrad v Bratislave

Súčasťou programu v Bratislave bola prezentácia nových a obnovených parkov a záhrad, ako napríklad parčíka na Svoradovej ulici nachádzajúceho sa na pozostatkoch slávnej Pálffyho záhrady alebo prezentácia Gaštanice na Kolibe. Svoje brány otvorila záhrada Veľvyslanectva Ruskej federácie – sídliaca vo Fábryho vile postavenej v roku 1915 podľa projektu architekta Michala Harminca pre známeho advokáta Pavla Fábryho, či obľúbená Kochova záhrada – unikátna ukážka medzivojnovej fukcionalistickej záhradnej architektúry. Pre tých, ktorí hľadali pokoj alebo priestor pre meditácie, bola sprístupnená Františkánska kláštorna záhrada. Okrem zanieteného výkladu mnícha brata Bartimeja týkajúceho sa histórie rádu Františkánov a histórie samotnej stredovekej záhrady si tu návštevníci mali možnosť prezrieť umeleckú inštaláciu Martina Špirca, ktorá pozostávala z vyradeného archívu diapozitívov prvej dámy slovenskej kunsthistórie Alžbety Gűntherovej-Majerovej. Prednášku Mgr. Milana Čiča zo SNG BA „Zaniknutá dominanta mestskej panorámy“ si mali možnosť vypočuť návštevníci barokovej Bratislavskej Kalvárie. Architektonicky zaujímavý dom so záhradou známej sochárky a šperkárky Erny Masarovičovej a Štefana Kissoczyho z obdobia rannej moderny v rámci podujatia predstavila ich dcéra – sochárka Katarína Kissoczy.

Sprievodcovia – dobrovoľníci predstavili ako dôležitú súčasť kultúrneho a prírodného dedičstva Bratislavy aj vilu s historickým parčíkom, ktoré boli vybudované v r. 1942 pre riaditeľa vtedajšej Dynamitky v lokalite Jurajov dvor. Ondrejský cintorín – Záhradu žijúcich duchov mesta či francúzsku barokovú záhradu na severnej terase Bratislavského hradu, ktoré sú síce bežne prístupné ale počas podujatia si ich návštevníci mohli prezrieť so sprievodcami-dobrovoľníkmi a získať nové pohľady na tieto známe miesta.

Keďže tento rok uplynulo 10 rokov od začiatku organizovania podujatia, hlavný organizátor pripravil aj malú výstavu venujúcu sa histórii daného podujatia. Výstava sa konala v renesančnom meštianskom dome tzv. Rómerovom dome na Zámočníckej ulici č. 10 v Bratislave, ktorý bol po viac ako 20 rokoch sprístupnený verejnosti. Počas dvoch dní podujatia si priestory uvedeného domu a výstavu samotnú prezrelo okolo 1500 návštevníkov.

Víkend otvorených parkov a záhrad v mimobratislavských lokalitách

Víkend otvorených parkov a záhrad je celoslovenské podujatie, do ktorého sa zapojilo aj veľa ďalších parkov a záhrad z územia celého Slovenska. Miestni organizátori a partneri podujatia sa skvelo zhostili príležitosti na prezentáciu ich vlastných lokalít a vo vlastnej réžii či dobrovoľnícky ale o to s vyššou mierou nadšenia pripravili pre návštevníkov atraktívny vzdelávací či kultúrno-spoločenský program.

Vysokej návštevnosti sa od roku 2014 teší napr. otváranie záhrad počas VOPZ v Modre. Do Víkendu otvorených parkov a záhrad sa s prehliadkami a programom zapojili v roku 2017 aj viaceré významné slovenské arboréta ako Lesnícke arborétum Kysihýbeľ v Banskej Štiavnici, Arborétum Mlyňany SAV, Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene či najvyššie položené arborétum v Strednej Európe – Arborétum v Liptovskom Hrádku.

Organizátori podujatia v Spišskej Novej Vsi pripravili skvelý program, v ktorom prezentovali sedem zaujímavých zelených i historických lokalít – Park najdlhšieho šošovkovitého námestia v Spišskej Novej Vsi, historický park v Markušovciach, Madaras park, renesančnú Záhradu umenia v Galérii umelcov Spiša, Komunitnú záhrada ZáZeMie, Židovský cintorín či letohrádok Sans Souci.

Lektorované prehliadky lokalít sa so záujmom návštevníkov stretli v Zámockom parku v Hlohovci, Parku pri kaštieli v Tomášove, v Budatínskom parku v Žiline, v Botanickej školskej záhrade v Trnave, v kaštieli Csákyovcov z Hodkoviec, v Parku slovenských národovcov v Revúcej, v Múzejnej záhrade Mestského múzea Fándlyho fary v Seredi či vo Voľnokrajinárskom parku v Topoľčiankach. Atraktívny program si pre návštevníkov podujatia pripravili Včelárske múzeum a Arborétum v Kráľovej pri Senci, historický park Budimír, Hunyadyovský park v Mojmírovciach, historický park v Lednických Rovniach, Záhrada vily Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici, botanická záhrada v Tatranskej Lomnici, historický park v Dolnej Krupej, park pri hrade a kaštieli v Liptovskom Hrádku, Dalova Galéria naivného umenia či záhrada cirkevnej materskej školy v Liptovskom Hrádku atď.

O stále väčšej obľúbenosti podujatia svedčí nielen stúpajúci počet zapojených lokalít, ktorých bolo v roku 2017 v podujatí spolu 73 ale aj rastúci počet návštevníkov podujatia. Podľa odhadov hlavného organizátora a miestnych organizátorov sa návštevnosť podujatia pohybovala okolo 10 000 osôb. Toto vysoké číslo je sprevádzané aj veľmi pozitívnymi hodnoteniami účastníkov ale i miestnych organizátorov, ktorí sa do podujatia plánujú zapojiť aj v roku 2018.