Z minulých ročníkov

  • Národný Trust n.o. v spolupráci s mnohými partnermi a najmä s pomocou veľkého počtu dobrovoľníkov od študentov po dôchodcov doteraz pripravil osem ročníkov podujatia – v roku 2007, 2008 , 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016. Tu je pár informácií o jednotlivých ročníkoch.

Rok 2007

Priatelia historických parkov a záhrad pod gesciou Národného Trustu n.o. a v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou zorganizovali v júni 2007 1. ročník Víkendu otvorených historických parkov a záhrad Bratislavy, pričom podobné podujatie uskutočnila aj partnerská organizácia z Nitry – Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Mesto Nitra. Počas 1. (bratislavského) ročníka VHPZ mohli domáci aj mimobratislavskí návštevníci obdivovať aj objavovať floristické zákutia aj umelecké diela v Medickej, Kochovej aj Grassalkovichovej záhrade,
v Sade Janka Kráľa, Horskom i Rusovskom parku a v hradnom areáli. Partneri v Nitre sprístupnili Biskupskú záhradu na Valoch, záhrady Krajskej štátnej knižnice, Správy ochrany prírody a krajiny Ponitria a Pamiatkového úradu v Nitre. Vo všetkých lokalitách prebiehali vzdelávacie a kultúrno-spoločenské programy pre deti i dospelých.

Rok 2008

Do druhého ročníka podujatia boli zapojené Grassalkovicho záhrada, Medická záhrada, Sad Janka Kráľa, Kochova záhrada, Horský park, Botanická záhrada v Bratislav a Lisztova záhrada.

Rok 2011

V roku 2011 bolo do podujatia zapojených 5 súkromných bežne neprístupných parkov a záhrad – Záhrada Úradu vlády SR, Františkánska záhrada, Záhrada na Hlbokej ceste č. 8, Lisztova záhrada v Univerzitnej knižnici v Bratislave a záhrada paláca Motešických. Zároveň boli do podujatia zapojené verejné parky a záhrady: Medická záhrada, Grassalkovichova záhrada, Sad Janka Kráľa a Horský park. Vo všetkých zapojených parkoch a záhradách sa konali rôzne zaujímavé sprievodné aktivity.

Rok 2012

V tomto roku bolo do podujatia zapojených aj niekoľko historických parkov a záhrad mimo územia Bratislavy. Kultúrne a vzdelávacie aktivity sa realizovali na nasledovných lokalitách: Stupava, Veľký Biel, Dolná Krupá, Turčianska Štiavnička, Malinovo, Nitra, Spišský Hrhov, Žilina Záriečie, Liptovský Hrádok a Betliar. V Bratislave medzi nové lokality patrila Bažantnica v Jarovciach či Habermayerov dvor na Bielej ulici. Novinkou bol i sprievod priateľov parkov a záhrad ulicami Bratislavy.

Rok 2013

V. ročník podujatia sa konal v 22 slovenských verejných i súkromných parkoch a záhradách. Slávnostné otvorenie podujatia sa odohralo v nádhernom prostredí barokového kaštieľa vo Veľkom Bieli. Vzhľadom k peknému počasiu bola návštevnosť podujatia veľmi vysoká. Súčasťou podujatia boli aj dobrovoľnícke brigády v Kochovej záhrade, v Pruger-Wallnerovej záhrade, v parku v Topolčiankach atď. Veríme, že v tejto peknej tradícii sa nám podarí pokračovať aj v ďalšom ročníku podujatia.

Rok 2014

VI. ročník podujatia bol úspešný nielen vďaka zapojeniu sa 44 parkov a záhrad zo Slovenska ale aj vďaka množstvu zaujímavých sprievodných aktivít k podujatiu. Do podujatia sa nám podarilo zapojiť aj také lokality ako Námestie Slobody v Bratislave, kde mali možnosť návštevníci podujatia zasadiť si kvety a tak podporiť naše podujatie a jeho myšlienky. Zaujímavý a pestrý program si pre návštevníkom pripravili aj mnohé parky a záhrady na Slovensku, veľmi úspešným bolo podujatie v mestečku Modra, kde boli návštevníkom sprístupnené veľmi zaujímavé a vzácne lokality.

Rok 2015

Počas siedmeho ročníka VOPZ  sme pozornosť návštevníkov zamerali najmä na záhrady a parky zo 17.-18. storočia – z obdobia baroka. Toto obdobie je pre vývoj krajinnej a záhradnej architektúry veľmi dôležitým momentom a aj v našej krajine nájdeme do dnešných dní veľa dôkazov o uplatnení, veľkoleposti a tajuplnosti tohto umeleckého štýlu. Počas podujatia sme verejnosti atraktívnym a zrozumiteľným spôsobom prezentovali mnohé významné parky a záhrady z tohto obdobia ako aj hlavné myšlienky, atribúty a filozofiu barokovej záhradnej tvorby a umenia. Do podujatia boli však v tomto roku zapojené aj mnohé iné zaujímavé parky a záhrady z územia celého Slovenska.

Rok 2016

Víkend otvorených parkov a záhrad sa v Bratislave konal v 16 súkromných i verejných parkoch a záhradách. Po prvýkrát sa do podujatia zapojila záhrada pri Veľvyslanectve Ruskej federácie na Palisádoch, pri tzv. Fábryho vile, ktorá je pre verejnosť bežne neprístupná. Zároveň sa nám podarilo sprístupniť aj Kochovu záhradu kde prebehli aj dobrovoľnícke brigády viac na – www.kochovazahrada.sk . V Prüger-Wallnerovej záhrade sa uskutočnil nultý ročník festivalu Hidden Places s hostiťujúcim  umelcom z Nemecka Martinom Pfeiflehom.

Súčasťou VIII. ročníka podujatia bol  aj odborný seminár venujúci sa problematike alejí a stromoradí  – Aleje a stromoradia – ich plánovanie, obnova a údržba, ktorý sa stretol s veľkým záujmom.

Víkend otvorených parkov a záhrad mal však aj v roku 2016 celoslovenský rozmer, o čom svedčilo aj zapojenie mnohých parkov a záhrad v iných mestách a obciach na Slovensku:

Modra – tu bol pripravený pre návštevníkov podujatia okruh až 16 timi krásnymi a zaujímavými záhradami. V prírodno-krajinárskom parku v Dolnej Krupej sa konala Slávnosť ruží venovaná grófke Márii Henriete Chotekovej.  Svoje krásy a zaujímavosti prezentovali však aj nasledovné lokality: Arborétum Borová hora pri Technickej univerzite vo Zvolene,záhrada pri barokovom kaštieli a parku kardinála Imricha Csákyho vo Veľkom Bieli,historický pálffyovský park v Stupave,park v Brodzanoch, voľnokrajinársky park v Topoľčiankach,Múzejná záhrada Mestského múzea-Fándlyho fary v Seredi,Park Svätých Cyrila a Metoda v Kapušanoch,záhradka MŠ v Malých Levároch a tiež krásna zelená Olejárska ulica,Záhrada Centrum nezávislej kultúry z Banskej Bystrice, prírodná záhrada ovocná farma Kubra z Trenčína, KVP komunitná záhrada v Košiciach,komunitná záhrada ZáZeMie zo Spišskej Novej Vsi,botanická záhrada v Tatranskej Lomnici, Múzeum vo Svätom Antone, Zámocký park v Hlohovci, Park slovenských národovcov v Revúcej, Bývalá botanická záhrada v Trnave či historický park v Hodkovciach na Spiši.

Spoločnosť arboristov Slovenska – ISA Slovensko tradične aj v roku 2016 podujatie VOPZ podporila zasadením vzrastlého stromu – v roku 2016 sa sadil vzrastlý dub na hrade v Nitre.

Celkovo sa do podujatia v roku 2016 zapojilo 63 slovenských parkov a záhrad.

02