Voľnokrajinársky park v Topoľčiankach

historický park/záhrada

Otváracie hodiny

neobmedzene

Vstupné

bez vstupného

Služby

Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

Lokalita:

Topoľčianky, Nitriansky, Slovensko

Druh objektu:

historický park/záhrada

Adresa:

Parková ul., Topoľčianky

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

za lokalitu zodpovedá správca parku, za program v rámci VOPZ naše združenie

Email:

posta@parktopolcianky.sk

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Voľnokrajinársky park v Topoľčiankach

Popis

Topoľčiansky park sa tiahne v dĺžke dva a pol kilometra popri potoku Leveš od centra obce až po jej okraj. Pôvodná ohraničená rozloha parku bola zhruba 60 ha, z ktorých viac ako polovica má dnes charakter lesa, aj keď parková výsadba je aj v týchto miestach stále evidentná prítomnosťou cudzích nezvyčajných drevín. Park s upravenou rozlohou 30,65 ha bol v roku 1982 vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku a od roku 1996 zaradený do zoznamu chránených areálov so štvrtým stupňom ochrany. Od roku 2007 je Topoľčiansky park vyhlásený za Významné lesnícke miesto a od roku 2016 za obecné chránené územie. Park je vo všetkých častiach verejne prístupný, okrem obslužných vozidiel je uzavretý pre motorové vozidlá a je čiastočne prístupný cyklistom.

Program počas podujatia

V nedeľu o 13:30 začne na Hradnej stráži historická kaviareň s vystúpeniami členov historického a botanického klubu na vybrané témy. O 15:00 bude nasledovať spomienková prechádzka parkom so zastávkami a interdisciplinárnym výkladom z oblastí histórie, botaniky a dobrovoľníckej práce nášho občianskeho združenia. Návštevníkov parku na tieto podujatia srdečne pozývame.

Zaujímavé rastlinné druhy

V parku sa nachádza okolo 300 taxónov drevín, z toho 80 taxónov ihličnatých drevín a 190 taxónov listnatých drevín, z ktorých viaceré sú vskutku výnimočné. Spomenúť možno medzi inými napr. 130-ročný exemplár Sekvojovca mamutieho, tri exempláre Ginkgo biloba, Čínsky javor, Tisovec dvojradý, Jedľa Nordmanova, Lieska turecká, Buk purpurový, severoamerický Dub červený, Céder atlaský, Javor mliečny a mnoho ďalších. V parku prevládajú dreviny vyšších vekových stupňov. V tesnej blízkosti parku je vybudovaná škôlka okrasných drevín, ktorá produkuje druhy nachádzajúce sa v parku. Vypestované sadenice sa používajú pri obnove parku, ale predovšetkým na predaj záujemcom z blízkeho aj vzdialeného okolia.

História objektu

Prvé výsadby pagaštanov, jedlí a brestov boli pravdepodobne uskutočnené v rokoch 1800 až 1820 Jánom Nepomukom Keglevičom. Jeho syn Štefan Keglevič zavolal do Topoľčianok v roku 1860 francúzskeho záhradného architekta Georga Gillemota a ovocinára Gagea. Po roku 1870 pokračoval v parkovej výsadbe Michal Kadlicsek a za čias Habsburgovcov významný záhradník Vojtech Strnad, ktorý dal postaviť aj väčšinu jazierok a vodný systém. V jeho činnosti ho významne podporoval aj posledný majiteľ topoľčianskeho panstva Jozef August Habsburský, významný milovník ruží a javorov. Až do konca prvej svetovej vojny boli kaštiel a park majetkom Habsburgovcov. V roku 1918 sa kaštieľ, park a ich ostatný majetok stali majetkom československého štátu. V roku 1921 bol park zverený do správy Štátnych lesov v Topoľčiankach, ktoré ho spravujú s výnimkou rokov 1993-1996 (kedy bol v správe Kancelárie prezidenta) až dodnes. V roku 1923 sa zámok spolu s parkom stali letným sídlom prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý sa tu každoročne zdržiaval 2-3 mesiace v letnom období. Úpravami v tom období prechádzal zámok aj park, v parku bolo postavených viacero nových objektov, medzi nimi napríklad aj bývalá budova riaditeľstva Štátnych lesov v Topoľčiankach alebo budova Hradnej stráže. V období rokov 1924-1934 bolo v Topoľčiankach zriadené arborétum a výskumno-dendrologické záhradnícke pracovisko, čo súviselo s tým, že Arborétum v Mlyňanoch malo existenčné problémy a hrozil mu zánik. Napriek krátkej existencií malo toto pracovisko na Topoľčiansky park veľký vplyv, pretože v tomto období sa realizovali rozsiahle dosadby hlavne ihličnanov a stále zelených kríkov.

Vzácnosť, zaujímavosť

Klasicistický zámok, poľovnícky zámoček, oranžéria, unikátny vodný systém, umelý vodný kanál a dômyselný systém hatí a priepustí, romantické jazierka a zákutia, aleje a lúky, starý vodojem, panské kúpalisko, labutie jazierko a mnohé ďalšie. V parku voľne žijú pávy, labute, divé kačky.

Mapa