Ukážková prírodná záhrada v lokalite Pažiť

súkromná záhrada

Otváracie hodiny

počas podujatia "Víkend otvorených záhrad" v nedeľu 11.6.2017 od 15,00 hod

Vstupné

Bezplatne

Služby

Pred kostolom (vedľa záhrady) je obecné parkovisko, záhrada osobitné parkovisko nemá; vstup so psom je povolený, avšak v záhrade vlastníci chovajú hus podunajskú, takže voľné pustenie psa je pre nepredvídateľnosť jeho postoja k husiam nevhodný; osobitné detské ihrisko tu nie je, avšak je tu ihrisko vhodné na športové vyžitie s hádzanárskym košom, laná na šplhanie a domček v korunách stromov s trstinovou strechou a húpačkami; WC - len suché (latrína); Bezbariérový prístup je možný a malé občerstvenie pre návštevníkov v čase podujatia pripravíme.

Lokalita:

Čechynce, Nitriansky, Slovensko

Druh objektu:

súkromná záhrada

Adresa:

Pažiť, Pri kostole, Čechynce, Čechynce

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

vlastníci t.j. Mária a Alexander Csámpaioví

Telefónne číslo:

0905110941

Email:

mariacsampaiova@zoznam.sk

Popis

Ukážková prírodná záhrada v lokalite Pažiť v centre obce Čechynce bola certifikovaná v roku 2016. Pôvodne ornú pôdu noví vlastníci pred 10 rokmi postupne začali zatrávňovať a vysádzať pôvodnými aj nepôvodnými druhmi drevín a rastlín. Z dôvodu častých záplav tu vytvorili močariská. Záhrada poskytuje útočisko mnohým druhom vtákov, plazov, drobným cicavcom. Priestor je dotvorený dielami miestneho ľudového rezbára Petra Reguliho. Od roku 2016 je záhrada registrovaná Regionálnou rozvojovou agentúrou v Nitre ako Nitrianska jedinečnosť.

Program počas podujatia

prehliadka záhrady s výkladom vlastníkov.

Zaujímavé rastlinné druhy

Pre nás je každá krík a strom zaujímavý. Pre iných ... neviem. Z pôvodných druhov, ktoré tu rástli ešte pred výsadbou záhrady je tu topoľ biely, orech kráľovský, jablone a jasene... Vysadené boli rôzne vŕby, moruše, ruže, platany, javory, stálozelené dreviny...

História objektu

pozri stručný popis objektu

Vzácnosť, zaujímavosť

Jedinečná vstupná brána a infotabula - diela Petra Reguliho; hmyzie hotely vytvorené ako ukážka ľudovej architektúry Podzoboria; "vtáčí" domček na agátových koloch s trstinovou strechou a drevené pódium, ktoré raz ročne slúži na kultúrne podujatie "Svätojurajské popoludnie".

Mapa