Školská ukážková prírodná záhrada

ukážkové prírodné záhrady

Otváracie hodiny

Počas školského roku doobeda i popoludní, Dňa: 10.6.2017 od 8,15 hod. do 16,15 hod.

Vstupné

Vstup je zdarma, v prípade záujmu prijmeme dobrovoľné vstupné.

Služby

Parkovisko, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup

Lokalita:

Trenčín, Trenčiansky, Slovensko

Druh objektu:

ukážkové prírodné záhrady

Adresa:

Ľudovíta Stárka, 12, Trenčín

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Katarína Olišová

Telefónne číslo:

0949 825 425

Email:

olisova.katka@gmail.com

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Školská ukážková prírodná záhrada

Popis

Naša školská záhrada je od ulice oddelená živým plotom. Časť záhrady tvoria ovocné stromy a bobuľové kríky, prvky lúky a malé jazierko. Úžitkovú časť záhrady tvorí úsek, kde žiaci sa učia pestovať zeleninu, bylinky, kvety. Časť záhrady je vyhradená na škôlku jabloní. V záhrade máme vlastný zdroj vody na polievanie, pričom využívame aj dažďovú vodu. Súčasťou areálu je kompost. Oddychovo- náučnú časť tvorí arborétum, ktoré využívame na učenie v prírode a relaxáciu. Arborétum tvoria listnaté i ihličnaté stromy, kríky. Nachádza sa tu pocitový chodník, bylinkový kruh, kŕmidlá a búdky pre vtákov, „domček“ pre hmyz, divoký kútik, drevený xylofón. Pri našej činnosti, obhospodarovaní dodržiavame všetky základné kritéria prírodnej záhrady.

Program počas podujatia

Prehliadka prírodnej záhrady so sprievodcom. K dispozícii je detské ihrisko. Možnosť posedenia pod prístreškom.

Zaujímavé rastlinné druhy

Ginko dvojlaločné, figa

História objektu

Už školského roku 2007/2008 je naša škola zapojená do medzinárodného projektu Zelená škola. Sme držiteľmi certifikátov tohto projektu, v rámci ktorého vedieme celú našu komunitu k trvalo udržateľnému spôsobu života a s tým spojených rôznych praktických aktivít. Od roku 2015 sme držiteľmi certifikátu Prírodná záhrada.

Vzácnosť, zaujímavosť

V mesiaci máj - jún 2017 prebehne realizácia projektu "Zelené oči". Ide o dobudovanie a dotvorenie prírodnej záhrady pre žiakov i verejnosť. Hlavným dôvodom pre realizáciu projektu je širšie využitie a skvalitnenie interaktívneho vyučovacieho procesu, relaxácie detí z internátu v poobedňajších hodinách a v neposlednom rade prezentácia širšej verejnosti, vyplývajúca z podmienok udržania si certifikátu.

English summary

Our school garden is separated from street by a hedge. Part of it consists of fruit-trees, berry bushes, samples of meadow and small lake. Utility part is made by stage where pupils learn how to grow up vegetables, herbs and flowers. Another part is restricted to apple tree nursery. We have own water source for pouring whereby we use the rainwater as well. Compost is the part of the area. Leisure - educational part is comprised by arboretum which is used to learning in nature and relax. Arboretum composes of broadleaved trees, coniferous trees and bushes. In this location we find Sensational path, Herb circle, feeder, nest box, "house" for insect, Wild nook and the wooden xylophone. During our activities, we follow all essential criteria of nature garden. Day: 10th June 2017 from 8,15 a.m. to 4,15 p.m. We are able to provide the tour in English. We ask you to announce your visit in a week advance.

Mapa