Rómerov dom – dom priateľov parkov a záhrad

iná

Otváracie hodiny

10. aj 11.6.2017 v čase od 10:00 do 18:00 hod.

Vstupné

Dobrovoľné vstupné, ktorým prispejete na organizovanie ďalších ročníkov podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad a na dokončenie obnovy Rómerovho domu.

Služby

WC, Občerstvenie

Lokalita:

Bratislava, Bratislavský, Slovensko

Druh objektu:

iná

Adresa:

Zámočnícka 10, Bratislava

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Michaela Kubíková

Telefónne číslo:

0907296724

Email:

kubikova@nt.sk

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Rómerov dom - dom priateľov parkov a záhrad

Popis

Renesančný meštiansky dom zo 16. storočia, ktorého obnovu realizuje hlavný organizátor podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad - nezisková mimovládna organizácia Národný Trust n.o. V objekte bude vytvorený aj priestor na stretávanie sa záujemcov o problematiku parkov a záhrad na Slovensku.

Program počas podujatia

PROGRAM: Sobota 10.6.2017 a Nedeľa 11.6.2017 10:00 -18:00 hod – prehliadky rodného domu Floriša Rómera 10:00 – 18:00 hod – Víkend otvorených parkov a záhrad od roku 2007 – výstava venovaná podujatiu Víkend otvorených parkov a záhrad 10:00 – 18:00 – Posedenie u Rómera – Pop-up reštaurácia s možnosťou občerstvenia 10:00 – 18:00 – Obnova Rómerovho domu očami študentov – výstava prác študentov FA STU v BA

Zaujímavé rastlinné druhy

V minulosti boli na dvore objektu umiestnené okrem iného aj drevené sudy s oleandrami.

História objektu

V dome na Zámočníckej 10 sa 12. apríla 1815 narodil František Rómer – vedec, polyhistor uznávaný doma i v zahraničí. Bol to vysokoškolský pedagóg, rímskokatolícky kňaz a cirkevný hodnostár, ktorý sa do uhorskej, a teda tým aj slovenskej a maďarskej histórie a vedy natrvalo zapísal najmä ako archeológ, historik a prírodovedec. Uznávaný vedec zanechal nezmazateľnú stopu vo viacerých oblastiach vedeckého a kultúrneho života Slovenska. Skúmal flóru Bratislavy a jej okolia a v petržalskom parku založil malú botanickú záhradu. V súčasnosti je objet Rómerovho domu vlastníctvom dvoch evanjelických cirkevných zborov, ktoré ho v roku 2014 dali do dlhodobého prenájmu mimovládnej organizácií, pôsobiacej v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva - Národnému Trustu n.o. Projekt obnovy Rómerovho domu Národného Trustu n.o. a jeho partnerov (Nadácie pre záchranu kultúrneho dedičstva, Obnovy s.r.o. , pána Viktora Novanského a pani Tomoko Mizuyori ) má za cieľ obnoviť pamiatku spôsobom, aby rešpektovala svoje historické prostredie, architektonické, umelecké a ďalšie hodnoty. Partneri projektu plánujú objekt interpretovať a prezentovať ako významnú súčasť kultúrneho a stavebného dedičstva Bratislavy so zameraním sa na osobnosť Floriána Františka Rómera a svojimi aktivitami chcú nepriamo nadviazať na dielo a odkaz tohto významného človeka, ktorý v oblasti ochrany pamiatok, histórie, umenia či archeológie a prírodovedy svojim progresívnym myslením často predstihol svoju dobu.. Národný Trust n.o. iniciátorom a hlavný organizátor podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad pozýva návštevníkov VOPZ na návštevu uvedených priestorov, ktorú budú okrem iného slúžiť aj na pravidelné stretávanie sa záujemcov o problematiku ochrany, obnovy a zmysluplného využívania parkov a záhrad na Slovensku.

Vzácnosť, zaujímavosť

Rodný dom F.F. Rómera. Krásne zachované pivničné priestory a unikátny nákladný vikier na streche objektu.

Mapa