Prüger-Wallnerova záhrada

historický park/záhrada

Otváracie hodiny

Sobota 10.6.2017 - 12:00 -17:00 hod a Nedeľa 11.6.2017 - 12:00 -17:00 hod

Vstupné

Dobrovoľný príspevok na podujatie

Služby

Vstup so psom, Občerstvenie

Lokalita:

Bratislava, Bratislavský, Slovensko

Druh objektu:

historický park/záhrada

Adresa:

Nekrasovova ulica, Bratislava

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Iveta Králiková

Telefónne číslo:

0904661544

Email:

ivka.kralikova@gmail.com

Popis

Záhrada vznikla koncom 19. storočia, keď si na severovýchodnom svahu kopca s Horským parkom začali bohatí mešťania stavať vily. Majitelia hotelov Carlton a Savoy Prüger-Wallnerovci si dali postaviť dodnes stojacu vilu na vyvýšenom miestej Havlíčkovej ulice. Na terase pri dome bol malý bazén, členitý terén záhrady v okolí vily bol upravený v prírodno-krajinárskom štýle ako okrasná záhrada, zvyšná časť pozemku slúžila ako úžitková záhrada. V nej sa pestovali kvety a zelenina, v južnej časti dodnes stoja štyri skleníky a domček s kotolňou na ich vykurovanie.

Program počas podujatia

PROGRAM: Sobota 10.6.2017+ Nedeľa 11.6.2017 12:00 – 17:00 – prehliadky záhrady so sprievodcom + Pop-up piknik

Zaujímavé rastlinné druhy

Záhrada mala kedysi okrasnú a úžitkovú časť. Nachádza sa tu exemplár pagaštanu konského. Zelenina a ovocie sa pestovala v štyroch skleníkoch.

História objektu

Záhrada vznikla na konci 19. storočia, keď si v tejto časti mesta začali stavať vily bohatí mešťania. Nesie názov po rodine Prüger-Wallnerovcoch, majiteľoch vychýrených hotelov Carlton a Savoy. Prüger-Wallnerovci si postavili vilu na vyvýšenom mieste na severnom konci Havlíčkovej ulice, ktorá stojí dodnes. Na terase pri dome bol malý bazén na kúpanie. Členitý terén záhrady upravili v okolí vily ako okrasnú záhradu v prírodno-krajinárskom štýle (reprezentačná časť), zvyšná časť pozemku slúžila ako úžitková záhrada. V nej sa pestovali kvety, ovocie a zelenina. V južnej časti boli štyri skleníky a domček s kotolňou na ich vykurovanie, ktoré tu nájdeme dodnes. Najnižšia časť záhrady bola zamokrená a tak v nej vybudovali odvodňovací systém. Prügerovci svoju záhradu milovali, trávili v nej veľa času, najmä hrávaním kroketu. Po 2. svetovej vojne majitelia opustili Slovensko (odsťahovali sa do Anglicka) a záhrada postupne pustla. Okrasná časť zanikla kvôli výstavbe domov takmer celá, úžitková časť bola rozparcelovaná na menšie parcely, ktoré sa využívali ako záhradky. Z pôvodných záhradných úprav sa nezachovalo takmer nič. Svedkom veľkoleposti záhrady je už len zopár mohutných stromov, zvyšky schodiska, základy skleníkov a budova kotolne.

Vzácnosť, zaujímavosť

Zachovaný domček záhradníka a 4 skleníky, zvyšky kamenného schodiska.

Mapa