Partneri podujatia

Podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad by nebolo možné realizovať bez účasti a pomoci množstva partnerov na miestnej, regionálnej či celoslovenskej úrovni.  Aj touto cestou im za ich pomoc a účasť ďakujeme !

Generálny partner podujatia Slovensko

Ministerstvo kultúry SR  – podujatie sa koná pod záštitou ministra kultúry SR

Generálny partner podujatia Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava – podujatie sa koná pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy

Hlavní partneri podujatia

ISA Slovensko

MČ BA Staré mesto

Mediálni partneri podujatia Slovensko

TASR

Mediálni partneri na miestnej úrovni

In.BA

Odborná pomoc a spolupráca

Pamiatkový úrad SR

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Finančná podpora podujatia

ARS Bratislavensis

Nefinančná podpora podujatia

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Partneri podujatia na miestnej úrovni

Turizmus regiónu Bratislava

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Cirkevné zbory ECAV

Rotaract Club Bratislava

Vlastníci a správcovia záhrad

Miestne organizácie, ktoré sa podieľajú na príprave podujatia na miestnej úrovni