Park slovenských národovcov

historický park/záhrada

Otváracie hodiny

V sobotu 10.6.2017 a v nedeľu 11.6.2017 v čase od 10:00 do 15:00 hod

Vstupné

dobrovoľné

Služby

WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

Lokalita:

Revúca, Banskobystrický, Slovensko

Druh objektu:

historický park/záhrada

Adresa:

Muránska 18, Revúca

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Ing. Diana Lamperová, Bc. Lucia Koreňová

Telefónne číslo:

0918977645

Email:

muzeum@revuca.sk

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Park slovenských národovcov

Popis

Park slovenských národovcov je súčasťou Múzea Prvého slovenského gymnázia. Park vznikol v roku 1993. Nachádzajú sa v ňom dve busty profesorov Slovenského evanjelického a. v. gymnázia, prvej slovenskej strednej školy v dejinách Slovákov. Záhradný priestor bol v roku 2015 kompletne revitalizovaný a zväčšený o priľahlý pozemok vo vlastníctve mesta.

Program počas podujatia

Program sobota 10.6.2017 a nedeľa 11.6.2017 - komentované prehliadky v Parku slovenských národovcov a v Múzeu Prvého slovenského gymnázia o 10:15, 11:15, 13:15 a 14:15 hod Počas podujatia bude možnosť občerstviť sa v kaviarni slovenských národovcov priamo v areáli Múzea Prvého slovenského gymnázia.

Zaujímavé rastlinné druhy

Prostredie parku dnes dotvárajú platan javorolistý, borovica lesná, javor dlaňolistý, lipa malolistá, tuje smaragdové, bršlen plazivý, dráč thunbergov, smrek biely.

História objektu

História parku siaha až do druhej polovice 19. storočia, kedy bol súčasťou prvej slovenskej strednej školy v dejinách Slovákov. Malá záhrada za domom slúžila ako školský dvor, na ktorom mali žiaci svojpomocne zhotovené telocvičné náradie, v tom čase jedno z prvých na Slovensku. Práve počas týchto školských rokov vydal Dr. Ivan Branislav Zoch prvú slovenskú metodickú príručku telesnej výchovy Krátky návod k vyučovaniu telocviku. V parku sa nachádzajú dve busty, busta polyhistora, fyzika, pedagóga, publicistu, prekladateľa, divadelníka, ľudovýchovného pracovníka, autora učebníc, priekopníka telesnej výchovy na Slovensku, Ivana Branislava Zocha a busta evanjelického kňaza, pedagóga, ľudovýchovného pracovníka, autora učebníc, dramatika, Samuela Ormisa. Park slovenských národovcov s bustami je v areáli vybudovaný od roku 1993. Busta I. B. Zocha je prvou a zatiaľ jedinou na Slovensku. Vyhotovená bola zo zbierok a darov. Pod ňou sú na podstavci dve bronzové tabuľky, na jednej je Zochov podpis a na druhej text: „Busta PhDr. I. B. Zocha bola vyhotovená zo zbierok a odhalená v roku 1993 pri 150. výročí jeho narodenia.“ Busta S. Ormisa bola vyhotovená zo zbierok a odhalená v roku 1995 pri príležitosti 120. výročia jeho úmrtia.

Vzácnosť, zaujímavosť

Park je zaujímavý svojím historickým prínosom. Jedinečnosť parku je spojená s výukou telesnej výchovy, ktorá sa v tom čase začala po prvýkrát vyučovať na území Slovenska. Významnosť a prínos vzdelanosti pripomínajú dve busty profesorov, ktoré sú prvými a zatiaľ jedinými na Slovensku.

English summary

The Park of the Slovak Patriots The history of the park dates from the second half of the 19th century and was a part of the First Slovak Grammar School. The small garden was used as a school yard and a gym. There were gymnastic devices made by students there. The Park of the Slovak Patriots was created in 1993 in this area. There are busts of Slovak patriots Dr. Ivan Branislav Zoch and Samuel Ormis in the park. Program during the event: - the entrance to the permanent exposition of the Muzeum of the First Slovak Grammar School

Mapa