Park najdlhšieho šošovkovitého námestia

historický park/záhrada

Otváracie hodiny

Park na Radničnom námestí je voľne prístupný každému bez obmedzenia.

Vstupné

Počas VOPZ: Komentovaná prehliadka Fauna v našom parku – zdarma; Zábavné popoludnie Bábky v parku – zdarma; Výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska – zdarma.

Služby

Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

VOPZ Spišská Nová Ves plagát, jpg, 500kB
VOPZ Spišská Nová Ves plagát, pdf, 393kB
VOPZ Spišská Nová Ves plagát 2, pdf, 914kB

Lokalita:

Spišská Nová Ves, Košický, Slovensko

Druh objektu:

historický park/záhrada

Adresa:

Radničné námestie, Spišská Nová Ves

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Ing. Lucia Kormošová

Telefónne číslo:

+421 53 417 66 36

Email:

lucia.kormosova@mestosnv.sk

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Park najdlhšieho šošovkovitého námestia

Popis

Park na spišskonovoveskom šošovkovitom Radničnom námestí je odjakživa centrom diania v meste. V parku a okolo neho sa nachádzajú najcennejšie architektonicko-historické pamiatky mesta: gotický Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, klasicistická Radnica, klasicistický Evanjelický kostol, Provinčný dom s pozoruhodnou rokokovou štukovou výzdobou fasády, budova Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka, secesná divadelná budova Reduty, Mariánsky stĺp či množstvo historických meštianskych domov lemujúcich námestie pozdĺž Letnej a Zimnej ulice. I vďaka nim (spolu sa v meste nachádza až 61 nehnuteľných kultúrnych pamiatok) bolo mesto v roku 1992 vyhlásené za mestskú pamiatkovú zónu s rozlohou pamiatkového územia 25,8 ha. Napriek množstvu historických objektov park pôsobí veľmi vzdušne a ponúka viacero romantických zákutí pre príjemné posedenie a relax. Na korze Letnej a Zimnej ulice, ohraničujúcich park zo severnej a južnej strany, sa nachádza množstvo obchodíkov, kaviarničiek, cukrární a reštaurácií s terasami, ktoré spestrujú počas leta kolorit námestia. Námestie je hlavným miestom konania väčšiny kultúrno-spoločenských podujatí v meste a to po celý rok. Jeho jedinečná atmosféra je podmienená i množstvom parkovej zelene priamo v srdci mesta. Vďaka nej sa tu môžu návštevníci pokojne zhlboka nadýchnuť a vychutnať si atmosféru tohto "zeleného" mesta, ktoré sa zároveň pýši titulom "brána do Národného parku Slovenský raj".

Program počas podujatia

PONDELOK 5. 6. 2017 o 10:00: FAUNA V NAŠOM PARKU – komentovaná prehliadka mestského parku, sprevádza prírodovedec Mgr. Denis Kuzl z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Vstupné: zdarma. Účasť potrebné nahlásiť vopred, najneskôr do 4. 6. 2017 do 14:00 h. Zraz účastníkov: pred Provinčným domom (Letná 50) 5 min. pred termínom prehliadky. Rezervácie: +421 53 442 37 57, deniskuzl@gmail.com, www.muzeumspisa.com. PIATOK 9. 6. 2017 o 15:30 – 18:00: BÁBKY V PARKU – zábavné popoludnie v mestskom parku s divadelnými bábkami z Bábkového divadla spod Spišského hradu. Vstupné: zdarma. Info: +421 910 134 720, bdssh.snv@gmail.com, www.babkovedivadlosnv.eu. SOBOTA 10. 6. 2017 o 10:00, 12:00 a NEDEĽA 11. 6. 2017 o 15:00, 17:00: VÝSTUP NA NAJVYŠŠIU KOSTOLNÚ VEŽU SLOVENSKA – výstup na vežu Rím.-kat. farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so sprievodcom s možnosťou pozrieť si šošovkovité námestie a park z vtáčej perspektívy. Vstupné: zdarma. Účasť potrebné nahlásiť vopred, najneskôr do 9. 6. 2017 do 18.00 hod. Zraz účastníkov: v kancelárii TIC (Letná 49) 5 min. pred termínom výstupu. Počet osôb na výstup obmedzený: min. 2 osoby, max. 20 osôb! Rezervácie: +421 53 442 82 92, tic@mestosnv.sk, www.spisskanovaves.eu/tic.

Zaujímavé rastlinné druhy

V parku na námestí sa nachádzajú dreviny: listnaté: Lipa, Jaseň mannový, Brest horský, Pagaštan, Jaseň štíhly, Javor horský, Javor mliečny, ihličnaté: Tuja, Smrek pichľavý, Borievka, Tis.

História objektu

Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1268, no mesto je určite oveľa staršie. Archeologické nálezy nájdené v meste a jeho okolí dokazujú osídlenie širšieho územia dnešného mesta už v období neolitu (5 000 - 3 000 p. n. l.) a dlhodobé slovanské osídlenie od 8. do 11. až 12. storočia. Mesto vzniklo splynutím starej slovanskej obce "Iglov" (názov je odvodený od jej úzkeho hrotitého tvaru „ihly") a novšej osady spišských Sasov "Villa Nova" (Nová Ves), ku ktorému došlo v priebehu 2. polovice 13. storočia. Obe osady splynuli v jeden sídelný útvar, spojený po právnej i cirkevnej stránke, ktorý nadobudol postupne mestský charakter. Mesto sa formovalo postupne – z voľnej a rozptýlenej zástavby vo včasnom stredoveku až do súvislej radovej zástavby meštianskych domov na oboch stranách dnešného šošovkovitého (resp. vretenovitého) námestia, t. j. na Letnej aj Zimnej ulici. Na plošne rozsiahlom námestí v Spišskej Novej Vsi bolo ešte v 18. storočí okrem trhovej funkcie vyčlenených aj dosť plôch pre bežné úžitkové záhrady, patriace k domom na námestí. Prvá koncepčne založená okrasná zeleň sa do vnútromestskej šošovky dostala ešte v 2. polovici 18. storočia, kedy pravdepodobne pri barokovej prestavbe Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie boli na nárožiach pri hlavnom vstupe a za svätyňou vysadené lipy. Jedna lipa sa zachovala dodnes, ostatné sú mladšie z neskorších výsadieb. V polovici 19. storočia tu pribudli ďalšie stromové dreviny, ktoré boli vysadené okolo kostola v ovále. V 20. storočí v 60. rokoch bol priestor okolo farského kostola dotvorený tvarovaným živým plotom, čím sa priestorovo odčlenil od voľnej plochy námestia. Dnes tu dominujú lipy v čistých trávnikových plochách, rozčlenených líniami peších chodníkov, ktoré sú spevnené prírodným aj umelým kameňom. V závere 18. storočia bol v západnej časti šošovky postavený Evanjelický kostol, ale jeho blízke okolie v tej dobe sadovnícky upravené nebolo. V bezprostrednom okolí Evanjelického kostola pribudla zeleň neskôr (okolo roku 1900) a bola založená v secesnom duchu ako jednoduchý obchvat lemujúci pravidelne a v rovnakej vzdialenosti jeho pôdorys. V 2. polovici 20. storočia tu bola založená sadovnícka úprava s modernistickými formami – nachádzali sa tu kompaktné zahustené výsadby vysokých a nižších kríkov (forzícia, tavoľník, borievky, skalník, tis a i.). V porastovej štruktúre boli sústredené rôzne druhy drevín (cyprušteky, kosodreviny, borovice čierne) v novodobom pôdorysnom usporiadaní a nástupná plocha bola spevnená rôznorodými materiálmi. Išlo o úpravy z hľadiska historickej hodnoty objektu a územia nevhodné. V rámci rekonštrukcie vnútromestskej šošovky v prvom desaťročí 21. storočia sa priestor vhodne upravil – vyčistil sa od nekoncepčnej výsadby a spevnených povrchov. Z pôvodných porastov sa zachovalo len torzo jednoradového brestového lemu a zo strany Zimnej ulice lipová alej. V 2. polovici 19. storočia sa v Spišskej Novej Vsi započala vlna okrášľovania mesta, iniciovaná miestnym okrášľovacím spolkom. Postupne boli v tomto období založené parkové plochy na celej ploche šošovky, pribudli stromové aleje, secesné parkové kompozície pred Redutou i Evanjelickým kostolom, kde sa dnes nachádza aj fontána. Od roku 1995 mesto realizuje postupne v 9 etapách regeneráciu námestia. V rámci nej boli revitalizované plochy okolo budovy Radnice, obnovili sa súvislé chodníky (korzá) pri domoradiach Zimnej a Letnej ulice, vymenilo sa verejné osvetlenie, vznikli cyklochodníky v časti parku, realizovala sa prebierka a obnova parkovej zelene aj parkové úpravy na ploche šošovky i Letnej ulice, obnovené boli aj súvislé trávnikové plochy, vymenili sa prvky drobnej architektúry (lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, fontánky s pitnou vodou), revitalizovali sa parkovacie plochy na námestí. Zaujímavým novým prvkom je aj archeologická prezentácia osária v parku pred hlavným vstupom do farského kostola vo forme preskleneného priehľadu na stredoveké archeologické nálezisko – stredovekú kostnicu. V uvedenom období sa súčasne realizovalo množstvo rekonštrukcií meštianskych domov i najvýznamnejších historických pamiatok na námestí. V rokoch 2009 – 2010 prebehla kompletná renovácia Mariánskeho stĺpu so sochou Immaculaty (1724). Na námestí pri Radnici v roku 2012 pribudol pamätník Miesto prianí venovaný významnej gotickej zvonolejárskej dielni Majstra Konráda pôsobiacej v Spišskej Novej Vsi (1357 – 1527) a v roku 2014 pamätník tzv. Malej vojny (1939) v parku pri Evanjelickom kostole. V rokoch 2015 – 2016 prebehla rekonštrukcia Provinčného domu (sídlo Múzea Spiša). Mesto pripravuje posledné etapy regenerácie námestia zahrňujúce východnú časť šošovky, Levočskú ulicu a v štádiu ideovej štúdie je spracovaný aj návrh na úpravu Pamätníka oslobodenia. Viac o histórii parku na námestí na str. 55-59 tu: http://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/strategicke_rozvojove_dokumenty/zasady_ochrany_pamiatkovej_zony_spisska_nova_ves_aktualizacia_2015/index.html

Vzácnosť, zaujímavosť

Námestie v Spišskej Novej Vsi, ktorého súčasťou je i historický mestský park, patrí medzi najdlhšie šošovkovité námestia v Európe a radí sa medzi najkrajšie námestia Slovenska. Dominuje mu už zďaleka viditeľná neogotická veža rímskokatolíckeho farského kostola, ktorá je vďaka svojej výške 87 metrov najvyššou kostolnou vežou Slovenska. Nachádza sa v nej i najvyššie položená zvonica na Spiši s päticou zvonov. Na veži je až 7 hodinových ciferníkov, ktoré poháňa jeden hodinový stroj. Veža je celoročne prístupná verejnosti, výstupy do veže so sprievodcom zabezpečuje spišskonovoveské Turistické informačné centrum. Neďaleko veže, pri budove Radnice sa nachádza jedinečné Miesto prianí – novodobý pamätník slávnej zvonolejárskej dielne Majstra Konráda, na ktorom môže každý potichu vysloviť svoje najtajnejšie priania a symbolickým zazvonením na zvonček ich vyslať do neba, aby boli vypočuté. Dotknúť sa môžete aj originálneho zvona z prelomu 14. a 15. storočia uliateho v dielni Majstra Konráda, ktorý je súčasťou pamätníka.

Mapa