Ondrejský cintorín – Záhrada žijúcich duchov mesta a ich odkazy

historický park/záhrada

Otváracie hodiny

Sobota 10.6.2017, Nedeľa 11.6.2017 – vždy o 10:00, 10:30, 11:00, 13:00, 13:30, 14:00

Vstupné

Dobrovoľné

Lokalita:

Bratislava, Bratislavský, Slovensko

Druh objektu:

historický park/záhrada

Adresa:

Ul. 29. augusta, hlavný vchod, Bratislava

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Andrea Turanská

Telefónne číslo:

0944 381 601

Email:

aturanska2015@gmail.com

Popis

Historický cintorín, ktorý bol v 20. storočí uprevený na park.

Program počas podujatia

Hodinová prechádzka cintorínom, pri ktorej sa dozviete, kto boli Feiglerovci, Alojz Rigele, Ignác Gessay, Karol Jetting, Ján Nepomuk Batka, páter Scherz, Ferdinand Martinengo či Tivadar Ortvay a čo pre naše mesto urobili, prípadne kde sa s nimi ešte aj dnes môžeme stretnúť. Komentovaná prehliadka sa bude venovať životu a dielam týchto vybraných osobností. Zeleň na cintoríne bude spomenutá iba okrajovo. Počas individuálnej prechádzky vám pomôžu zorientovať sa v nej rozmiestnené informačné letáky.

Zaujímavé rastlinné druhy

Aleje tvoria lipy, javory a katalpy, pri hroboch sa vyskytujú vzácne dreviny ako tisy, tuje, cyprušteky, ale aj jasene. Unikátne je spojenie pôvodných drevín a dosadby listantých domácich líp a ihličnatého domáceho tisu. Vlhkosť, ktorá vzniká zatienenou plochou, je typická pre lužné porasty (tvrdý luh s jaseňom).

História objektu

Ondrejský cintorín je jedným z najstarších zachovaných cintorínov v Bratislave. Vznikol okolo roku 1784 na voľnej poľnohospodárskej pôde za záhradou grófa z Aspremontu (dnešná Medická záhrada), na okraji mesta. Cintorín v priebehu storočí rástol. Rástlo ale aj celé mesto a prázdne plochy okolo cintorína boli postupne celkom zastavané, až sa Ondrejský cintorín ocitol v samotnom centre mesta. Rozmach mesta podmienil vznik nových ulíc a časť cintorína, ktorá stála tomuto rozvoju v ceste, padla v 60. rokoch 20. storočia za obeť. Pochovávať sa na cintoríne prestalo už v 50. rokoch 20. storočia (výnimočne sa tu však pochováva aj v súčasnosti). Aj z tohto dôvodu sa v rokoch 1978-82 realizovala úprava Ondrejského cintorína na park. Napriek týmto zmenám tu odpočívajú mnohé významné osobnosti Bratislavy. Ich činy a diela ovplyvnili životy našich predkov, mnohým z nich môžeme byť dokonca ešte aj dnes vďační za to, akú tvár nášho domova pre nás, ďalšie generácie, vybudovali.

Vzácnosť, zaujímavosť

Na tomto území ešte pred rokom 1966 bolo evidovaných 15 000 náhrobkov a v roku 1976, kedy sa obnovil, tu bolo už len 4500 hrobových miest. Vyše 40 náhrobkov bolo pre svoje výtvarné či remeselné kvality zapísaných do Zoznamu hnuteľných kultúrnych pamiatok a 9 hrobov významných osobností bolo vyhlásených za nehnuteľné kultúrne pamiatky.

Mapa