Múzejná záhrada Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi

historický park/záhrada

Otváracie hodiny

Do záhrady je voľný vstup počas otváracích hodín múzea. ut-so 10.00 - 18.00 hod. v nedeľu 11. júna 2017 od 14.00 - 18.00 hod.

Vstupné

Do záhrady je voľný vstup počas otváracích hodín múzea.

Služby

WC, Bezbariérový prístup

Múzejná záhrada Mestského múzea - Fándlyho fary v Seredi, jpg, 242kB

Lokalita:

Sereď, Trnavský, Slovensko

Druh objektu:

historický park/záhrada

Adresa:

Ul. M. R. Štefánika 8, Sereď

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Mária Diková, vedúca Mestského múzea v Seredi

Telefónne číslo:

+421 789 4546

Email:

muzeum@sered.sk

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Múzejná záhrada Mestského múzea - Fándlyho fary v Seredi

Popis

Múzejná záhrada je prirodzeným pokračovaním muzeálnych expozícií na nádvorí Mestského múzea - Fándlyho fary v Seredi. Nachádza sa tam exteriérová expozícia zaniknutého stredovekého kostola zo 14. storočia, ktorý sa viaže k vzniku mesta Sereď.

Program počas podujatia

Rodinná nedeľa v Múzejnej záhrade 11. júna 2017 od 14.00 - 18.00 hod.: 14.00 - 15.00 a 17.00 - 18.00 hod. Prehliadka historických artefaktov a pamiatky zaniknutého kostola, lapidária s odborným výkladom 15.00 - 17.00 hod. Fotografovanie v záhrade pre rodiny a tvorivá dielňa

Zaujímavé rastlinné druhy

"Fándlyho" nekvitnúca jabloň, javor mliečny, javor crimson king, javor horský, lipa malolistá, prunus

História objektu

V záhrade sa nachádza exteriérová expozícia zaniknutého stredovekého kostola zo 14. storočia, ktorý sa viaže k vzniku mesta Sereď. Prezentovaný je jeden z viacerých oporných pilierov svätyne kostola, ktorý bol zakonzervovaný. Vedľa novoveká farská studňa s hladinou vody v hĺbke 6,5 m. V záhrade sú tiež vystavené zaujímavé kamenné artefakty. V lete sa tu konajú kultúrne podujatia, koncerty komornej a džezovej hudby. V prípade požiadavky snúbencov v meste Sereď uzavrieť manželstvo vonku pod holým nebom, sú na tento účel vytvorené priestory v Múzejnej záhrade. Zo záhrady sa vstupuje do pivnice - expozície Lapidárium, kde sú uložené sochy z Trojičného stĺpa a iné kamenné pamiatky.

Vzácnosť, zaujímavosť

V záhrade sa nachádza zbierka historických tehál od pána Dušana Irsáka. "Fándlyho" nekvitnúca jabloň

Mapa