Land Art Umenie na záhrade

iná

Otváracie hodiny

11.6.2017 od 12:00 - do 19:00

Vstupné

0,- €

Služby

Vstup so psom, Občerstvenie

Lokalita:

Bratislava / Podunajské biskupice, Bratislavský, Slovensko

Druh objektu:

iná

Adresa:

Vinohradnícka ulica, Bratislava / Podunajské biskupice

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Takáčová Zuzana

Telefónne číslo:

0948303686

Email:

zuzana@zahradnaarchitektura.com

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Land Art Umenie na záhrade

Popis

Prezentovaná inštalácia sa nachádza na dlhodobo nevyužívanej ornej pôde (udržiavanej občasným kosením). Pozemok sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, Vinohradnícka ulica. Inštalácia je zameraná na LAND ART umenie - umelecké inštalácie v záhrade. Cieľom je podporiť návrat umeleckých artefaktov do záhradného umenia.

Program počas podujatia

12.00-13.00 - Viktor Fuček: "Večné telo", Performance prepajajúca pohyb a maľbu, dĺžka trvania približne 40 min 14.00-17.00 - Patricia Arvo - Mayas - Workshop majského umenia 16.30 - Human Art Space v spolupráci s nadšencami pohybového umenia a improvizovanou hudbou Espolón Orchestra Pavol Štiblárik - krátka performance v exterieri 17.30 - Human Art Space v spolupráci s nadšencami pohybového umenia a improvizovanou hudbou Espolón Orchestra Pavol Štiblárik - krátka performance v exterieri 12.00-19.00 - Montessori dielničky pre deti - počas celého trvania udalosti VIKTOR FUČEK 12,30: Viktor Fuček - Performance spojenie maľby a tanca Butoh - vytvorené obrazy ostávajú priamo na mieste. Názov: Večné telo Vznikajúca performance, je symbolickým zobrazením našej účasti v kolobehu života, kde naša prítomnosť sa zapisuje do krajiny a krajina sa zapisuje do nášho tela. Rast a následné hnitie, vznik a zánik, pohyb a spočinutie sú procesy, ktoré rámcujú naše fyzické bytie. Somatickým zanáraním sa do miesta vznikajú následne obrazy ako relikty za pomoci popola, medu a následne aj hmyzu, ktorý sa stáva prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou diela. O umelcovi: Viktor Fuček (1977) vyštudoval Architektúru na STU a Akadémii Výtvarných umění v Praze, ateliér Konceptuálnej tvorby Prof. Miloše Šejna a Intermédia Tomáša Vaňka. V roku 2012 bol finalistom Arte Laguna artprize a v roku 2015 sa stal finalistom Ceny Oskára Čepana. Pre jeho tvorbu je charakteristická fúzia maľby a performancie, kde sa pohybuje v tej oblasti európskej tradície, ktorá vníma tvorbu ako neustále sa formulujúci stav vzťahov vonkajšieho a vnútorného. Rovnako významným ako vzťah "dovnútra" a "von" je v jeho maľbách bezprostredný čas a organický priebeh tvorby. Odráža sa tu bytostne žitá skúsenosť jedinca, človeka v konfrontácii so súčasným svetom. Intuitívne hľadanie podstaty zaznamenania vnemu ho privádza k najbezprostredneším možnostiam a prostriedkom. Vzniká tak presah od subjektívneho dialógu k akémusi seizmologickému zdeleniu ľudských vrstiev. Viac informacii o umelcovej tvorbe najdete na https://www.viktorfucek.net/ [2] HUMAN ART SPACE 16,30 a 17,30: Human Art Space v spolupraci s nadsencami pohyboveho umenia vytvorila kratku performance v exterieri.

Zaujímavé rastlinné druhy

sukcesné lúčne spoločenstvo

História objektu

dlhodobo nevyužívaná poľnohospodárska pôda

Vzácnosť, zaujímavosť

umelecké inštalácie do záhrad od mladých kreatívnych umelcov a záhradných a krajinných architektov

Mapa