Kontakt na PR manažéra podujatia

Katarína Víteková
Národný Trust n.o.

0904 489 498
k.vitekova@nt.sk