Kollárovo námestie

mestský park/záhrada

Otváracie hodiny

Kollárovo námestie je verejné priestranstvo v centre hlavného mesta SR, ktoré je prevažne tranzitným miestom pre ľudí. Nie je uzatvorené a je verejne dostupné 24 hodín denne.

Vstupné

-

Služby

Vstup so psom

Lokalita:

Bratislava, Bratislavský, Slovensko

Druh objektu:

mestský park/záhrada

Adresa:

Kollárovo námestie, Bratislava

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Green Foundation, nadácia

Telefónne číslo:

+421902334926

Email:

lenka@greenfoundation.eu

Popis

Kollárovo námestie je námestie v Bratislave v mestskej časti Staré Mesto. Je pomenované podľa Jána Kollára (1793 – 1852), slovenského národného buditeľa, politika a básnika. Kollárovo námestie je verejný priestor v centre Bratislavy, nachádzajúci sa medzi Námestím 1.mája, Námestím Slobody, Obchodnou a Radlinského ulicou. Zo severnej strany námestia sa nachádza Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, zo západnej strany na mieste bývalého parkoviska administratívny komplex Park One, z východnej strany Slovenské múzeum dizajnu, z južnej strany Divadlo Nová scéna. Majiteľom Kollárovho námestia je Magistrát hl.mesta SR Bratislavy. Správcom námestia je Miestny úrad Staré mesto. V minulosti sa na mieste námestia nachádzali meštianske domy, ktoré boli z veľkej časti zbúrané počas 20. storočia v období socializmu.

Program počas podujatia

Sprievodca s historickým výkladom ku Kollárovmu námestiu a zároveň k projektu čiastočnej revitalizácii námestia realizujúciou nadáciou Green Foundation v lete 2017

Zaujímavé rastlinné druhy

Na námestí a v jeho zelenej časti nerastú zaujímavé rastlinné druhy. Prevažne tu rastú borovice a kríky, ako napríklad borievka.

História objektu

Kollárovo námestie vzniklo začiatkom 18. storočia, keď sem z priestorov dnešného Námestia SNP premiestnili obilný trh. Postupne pribúdali trhové stánky, neskôr aj obchod s múkou, piváreň alebo v roku 1880 hostinec Mýtnik. Naďalej sa tu však konali týždenné trhy so senom, slamou a obilím. Voľakedy sa námestie nachádzalo za vonkajším mestským opevnením. Časť starých múrov vidieť dodnes. Pomenovania Kollárovho námestia sa v minulosti menili spolu s využívaním priestoru a tak ho nazývali aj Traidmarkt, Fruchtmarktplatz alebo Žitné námestie. Podľa významného slovenského básnika Jána Kollára ho pomenovali v roku 1930. Na Kollárovo námestie sa napájajú Radlinského ulica, Mickiewiczova alebo Živnostenská a dnes tu možno nájsť kasárne, divadlo alebo zábavné podniky. V dolnej časti námestia dominuje veľký komplex vojenských kasární. Boli postavené v 19. storočí a v minulosti ich označovali ako honvédske kasárne.

Vzácnosť, zaujímavosť

Kollárovo námestie vzniklo začiatkom 18. storočia, keď sem z priestorov dnešného Námestia SNP premiestnili obilný trh. Postupne pribúdali trhové stánky, neskôr aj obchod s múkou, piváreň alebo v roku 1880 hostinec Mýtnik. Naďalej sa tu však konali týždenné trhy so senom, slamou a obilím. Voľakedy sa námestie nachádzalo za vonkajším mestským opevnením. Časť starých múrov vidieť dodnes.

Mapa