Kochova záhrada

historický park/záhrada

Otváracie hodiny

Záhrada je otvorená pre verejnosť počas podujatia VOPZ 2017 v sobotu(10.6.2017) aj v nedeľu(11.6.2017) od 12:00 do 17:00 hod

Vstupné

Dobrovoľný príspevok.

Lokalita:

Bratislava, Bratislavský, Slovensko

Druh objektu:

historický park/záhrada

Adresa:

Vstup z Bartoňovej ul., Bratislava

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Michaela Kubíková

Email:

kubikova@nt.sk

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Kochova záhrada

Popis

Kochova záhrada je malým dielom veľkého záhradného umenia a je príkladom toho, ako sa dá ideálne prepojiť záhradný priestor s budovou a ako sa funkčná náplň budovy môže stvárniť aj v podobe priľahlej záhrady. Z vývoja záhrady možno konštatovať, že ide o mladý objekt, ktorého pôvodná podoba sa nám zachovala dodnes. Všetky architektonické časti sú ešte pôvodné. Práve toto zaujímavé kompozičné členenie a bohatý dendrologický sortiment sú predmetom jej ochrany, ktorá je vyhlásená od roku 1981. Kochova záhrada je príkladom dendrologickej záhrady v Bratislave. Hlavný význam tejto záhrady spočíva v možnosti pozorovania aklimatizačných schopností stálozelených drevín a ich pôsobenia k stanovištným podmienkam.

Program počas podujatia

sobota 10.6.2017 a nedeľa 11.6.2017 - 12:00 - 17:00 hod - lektorované prehliadky záhrady so sprievodcom

Zaujímavé rastlinné druhy

Je tu vysadených okolo 120 druhov, foriem a variet drevín, z toho 30 ihličnatých a 26 listnatých stálozelených. Z najzaujímavejších sú to napr. cezmína ostrolistá, abelia veľkokvetá, rákosovec obrovský, citrónovec trojlistý a figovník obecný. V ľavej časti záhrady dnes dominuje starý červenolistý buk (Fagus sylvatica), ale nájdeme tu aj zástupcov pôvodných výsadieb, ako napríklad vzácny rákosovec obrovský (Bambusa sp.), zimozeleň vždyzelený (Buxus sempervirens), citrónovec trojlistý (Poncirus trifoliata) a cezmíny ostrolisté (Ilex aquifolium) s krásnymi červenými plodmi. Impozantná je aj veľká liana vlkovec veľkolistý (Aristolochia durior Hill), ktorá visí zo starej vysokej hrušky.

História objektu

Na svahoch dnešnej Partizánskej ulice sa začiatkom 20. storočia rozprestierali väčšinou vinice a ovocné sady. V jednom z týchto sadov začal v roku 1929 s výstavbou súkromného sanatória Dr. Koch podľa projektov architekta Jurkoviča. Už pri výstavbe budovy mysleli aj na úpravu prudkého svahu za ňou. Ten zachytili opornými múrmi a doplnili architektonickými doplnkami podľa architekta Meganca zodpovedajúcimi štýlu práve dokončenej budovy. Geologický podklad v tejto oblasti je tak ako v celej vyvýšenej časti Bratislavy tvorený prevažne žulami. Žuly sú prestúpené pegmatitovými žilami a v horných partiách silne zvetralé. Svah záhrady má sklon k severovýchodu a bol pôvodne vysadený ovocnými stromami. Budova ho chráni pred studenými vetrami, čím sa vytvorili veľmi dobré mikroklimatické podmienky na pestovanie vždyzelených rastlín. Porasty záhrady sú tvorené prevažne stálozelenými rastlinami. Vďaka špecifickým mikroklimatickým pomerom sa im tu veľmi dobre darí. Hodnota záhrady spočíva v možnosti pozorovania aklimatizačných schopností týchto rastlín a ich prispôsobenia sa k stanovištným podmienkam. Výsadby v záhrade navrhol a uskutočnil mlyňanský záhradník Jozef Mišák. Využil pestré členenie záhrady a vhodným rozmiestnením materiálu vytvoril na ploche malej asi 0,5 ha veľmi pôsobivé dielo záhradného umenia.

Vzácnosť, zaujímavosť

Porasty záhrady sú tvorené prevažne stálozelenými rastlinami. Vďaka špecifickým mikroklimatickým pomerom sa im tu veľmi dobre darí.

Mapa