Hunyadyovský park v Mojmírovciach, bývalý Urmín

historický park/záhrada

Otváracie hodiny

nepretržite

Vstupné

žiadne

Služby

Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

Lokalita:

Mojmírovce, Nitriansky, Slovensko

Druh objektu:

historický park/záhrada

Adresa:

Mojmírovce , Mojmírovce

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Robert Žilík ekoaktivista, regionalista DROPiK oz

Telefónne číslo:

0907184822

Email:

robertzilik@gmail.com

Popis

Rod Hunyady začiatkom 18. storočia založil park s kaštieľom ,žrebčínom a kostolom. Okolo kaštieľa je upravená časť s kamennou (pôvodne) fontánou a barokovo upravenou centrálnou osou zo strihaného buxusu.Dominujú tu tri okolo tristoročné lipy. Na mieste slávneho skleníka - glashausu je postavená plaváreň. V anglickom štýle v členitom teréne s korytom sezónneho potôčika je zachovaná obecná časť s lipami, brestami, javormi a vzácnym tristoročným jaseňom štíhlym.Na pozemku parku dnes stojí ZŠ, obecný športový areál. Aj napriek neblahým zásahom od konca 2. svet. vojny až po dnešok park tvorí zelené pľúca obce, chodia sem (aj keď v menšom počte) občania i hostia. Park je v zozname národných kultúrnych pamiatok. Podľa dobových správ patril k "ozdobám Uhorska". Určite je treba čistiť, udržiavať plochy, viac lavičiek a informačných tabúľ a budovať povedomie občanov.

Program počas podujatia

11. 06. 2017 o 16 00 v kongresovej hale Kaštieľa program Hortus Musicus (historická hudba, prírodná lyrika, slovo o parku v podaní hudobného združenia Musicantica Slovaca, uvedenie publikácie Portrét neznámeho dievčaťa (príbeh z kaštieľa v Urmíne) autora Roberta Žilíka, prehliadka parku. Vstup voľný. program v spolupráci s kaštieľom sro a Obecným úradom pripravilo občianske združenie DROPiK so sídlom v Mojmírovciach

Zaujímavé rastlinné druhy

Z kvetov spomeňme chochlačku, krivec, blyskáč jarný. Viac druhov lipy: malolistá, veľkolistá, javor cukrodarný, poľný, mliečny, horský, brest hrabolistý, brest väzový, jasene, paulovnia plstnatá, tristoročný buk stojí už len v torzálnom stave, zelkova hrabolistá, brestovec južný, dub cerový, buk východný, pagaštan konský - alej, lieska, breza previsnutá, topoľ čierny, beztŕňovec dvojdomý, pajaseň žliazkatý, smrekovec opadavý, tis obyčajný, smrek obyčajný, čerešňa vtáčia. Skupinka tristoročných platanov javorolistých zničená pri výstavbe ihriska, tristoročný jaseň štíhly.

História objektu

V roku 1721 stavba barokového kaštieľa, kostola, zakladanie parku, r. 1866 po požiari kaštieľa prestavba v klasicistickom slohu, a zrejme aj výstavba konských stajní (žrebčín)pre šľachtenie koní.V r. 1812 výstavba Aldobrandíniho letohrádku v areáli parku, v r. 1945 znárodnenie areálu, v r. 1957 katastrofálna búrka polámala stromy, poškodila strechu kaštieľa, v r. 1974 obec predala kaštieľ aj časť parku, odhradila, rozdelila areál, dnes opäť ožíva záujem o park (čiastočné čistenie, náučný chodník).

Vzácnosť, zaujímavosť

tristoročné lipy a jaseň štíhly, klasicistická fontána s reliéfnou výzdobou, glashaus-dnes neexistujúci, kaštieľ dnes slúži ako hotelové zariadenie s reštauráciou ubytovaním, bazénom, strelnicou, vinotékou, welnesom, galériou drevených plastík v extérieri a obrazov v interiéri Ulička nazývaná "zamiluvaná" je chodník v parku.

Mapa