Historický park Lednické Rovne

historický park/záhrada

Otváracie hodiny

V sobotu 10.6.2017 od 14:00 hod do 22:00 hod

Vstupné

- voľný vstup (bez poplatku)

Služby

Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, Bezbariérový prístup

Lokalita:

Lednické Rovne, Trenčiansky, Slovensko

Druh objektu:

historický park/záhrada

Adresa:

Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, Lednické Rovne

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Mgr. Martin Mišík, Mgr. Eva Kucejová

Telefónne číslo:

+421 42 4693 501

Email:

misik@lednickerovne.sk

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Historický park Lednické Rovne

Popis

Historický park v Lednických Rovniach koncom 18. storočia založil pri svojom sídle gróf Ján Gobert Aspremont spoločne so svojim priateľom lekárom a botanikom Antonom Rochelom a záhradníkom Wenzelom Wagnerom. Park bol vybudovaný v prírodno-krajinárskom tzv. anglickom slohu. V parku okrem množstva drevín sa nachádza aj veža kostola z roku 1640, náhrobok zakladateľa parku, chrám bohyne Minervy a gotická brána s rotundovitou vežičkou. Na hornej lúke stojí najkrajšia stavba - mauzóleum Jozefa Schreibera, zakladateľa sklárne v Lednickích Rovniach. Dominantnou stavbou pri vstupe do parku je kaštieľ v ktorom sídli spoločnosť Rona a.s..

Program počas podujatia

10.06.2017 (sobota) 14:00 hod. tvorivé dielne pre deti a výstava fotografií (nádvorie kaštieľa) 15:00 hod. lektorovaná prehliadka parku 17:00 hod. lektorovaná prehliadka parku 20:00 hod. koncert vážnej hudby na hornej lúke v parku

Zaujímavé rastlinné druhy

Chránený strom - šesť- ramenná Lipa mamlolistá (Tilia cordata). Z ďalších zaujímavých druhov možno spomenúť platany a katalpu.

História objektu

Park založil v prírodne-krajinárskom slohu vtedajší majiteľ lednického panstva gróf Aspremont. Gróf bol veľkým milovníkom prírody s vyspelým zmyslom pre krajinársky útvar a na záľubu nešetril peniaze. Spoločne so svojim osobným lekárom rakúskeho pôvodu Antonom Rochelom, ktorý bol aj vynikajúcim botanikom sa podieľali na výstavbe a architektúre parku. U grófa Aspremonta pôsobil v r. 1800 - 1811 a 1816 - 1820. Zakladateľom a vlastne tvorcom bol záhradník Wenzel Wágner. V parku sa nachádza ruina prvého kostola na Rovniach, ktorý dala v roku 1640 postaviť Zuzana Lorátfyy. Po smrti Aspremonta v roku 1819 zdedila park a panstvo grófova dcéra Mária, ktorá sa vydala za grófa Erdodyho. Ďalšou vlastníčkou sa stala jeho dcéra Františka, vydatá za baróna Skrbenského. Majetok zdedil jej syn Filip, ktorý panstvo, ako aj park s kaštieľom predal továrnikovi Jozefovi Schreiberovi. V tomto období bolo všetko veľmi zanedbané. Jozef Schreiber veľkými nákladmi dal opraviť kaštieľ, zveľadiť park a celé rovňanské panstvo. Po druhej svetovej vojne došlo ku znárodneniu. V súčasnej dobe kaštieľ spolu s nádvorím vlastní Rona a.s. a park s rozlohou 16,5 ha obec Lednické Rovne.

Vzácnosť, zaujímavosť

- ide o jeden z mála prírodne- krajinárskych parkov, ktorý sa zachoval v celkovej pôvodnej rozlohe - v parku sa natočil prvý hraný film na Slovensku pod názvom "Únos" v roku 1910 (natočil ho Eduard Schreiber) - dochovaná mapa parku z roku 1799, ktorú vypracoval János Losler

Mapa