Historický park Budimír (Zámocký park)

historický park/záhrada

Otváracie hodiny

Park je možné navštíviť kedykoľvek. Je to verejný priestor, neoplotený. Počas "Víkendu otvorených parkov a záhrad" by sa podujatie konalo v sobotu 10. júna 2017.

Vstupné

dobrovoľné

Služby

Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

Historický park Budimír (Zámocký park), jpg, 259kB

Lokalita:

Budimír, Košický, Slovensko

Druh objektu:

historický park/záhrada

Adresa:

Budimír, Budimír

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Zuzana Kšenžighová (Obecné informačné centrum Budimír)

Telefónne číslo:

0904 219 386

Email:

zuzana.jedinakova@yahoo.com

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Historický park Budimír (Zámocký park)

Popis

Budimírsky park je významnou plochou verejnej zelene v obci Budimír nielen z historického, ale aj záhradno-architektonického hľadiska. Ide o pomerne zachovalý komplex budov s parkom, ktorý bol významným sídlom nižšej šľachty. Park v Budimíre je národnou pamiatkou evidovanou v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 413/4. Od roku 2015 obec čerpá prostriedky z rôznych zdrojov na revitalizáciu a obnovu parku. V prvotnej fáze sa za stupeň obnovy zvolila čiastočná prvková obnova, zameraná na komunikačný systém, spolu s dosadbou drevín starostlivo vyberaných podľa obnovy funkcií jednotlivých priestorov. V parku bol doplnený aj mobiliár.

Program počas podujatia

Názov podujatia: Piknik v parku V spolupráci s obcou a miestnymi občianskymi združeniami chceme pripraviť pre občanov i návštevníkov obce oddychové popoludnie spojené s piknikom pod stromami v našom historickom parku. Piknik by sme chceli spojiť s letným kinom - premietanie filmu na fasáde staršieho kaštieľa (zatiaľ v štádiu riešenia, ak sa to podarí bude to prekvapenie). Pripravené budú stánky s občerstvením a tvorivé dielne pre deti. Na spríjemnenie atmosféry budú vyhrávať skupinky pouličných muzikantov.

Zaujímavé rastlinné druhy

platan západný (Platanus occidentalis) ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera) pyramidálny dub (Quercus robur cv. "Fastigiata") lipa malolistá (Tilia cordata)

História objektu

Vedľa staršieho kaštieľa v obci Budimír sa dodnes zachoval rozsiahlejší, pôvodne anglický park vybudovaný v druhej polovici 19. stor. (uvádza sa aj 15. stor.) Pôvodné záhradné architektonické riešenie sústavou terás a dômyselne riešených chodníkov plynulo prepájalo svah pod kaštieľom a kúriou s centrálnou časťou parku, ktorá nadväzovala na "Paradnu drahu" a ovocný sad. Dnešná dispozícia je iba torzom pôvodnej parkovej výsadby, no zachované fragmenty z dendrologického hľadiska aj tak predstavujú vzácny genofond. Rastie v ňom niekoľko vzácnych cudzokrajných drevín, ktoré patria k najmohutnejším exemplárom v niekdajšom Východoslovenskom kraji (Benčať 1980 - 1981). Parku dominuje mohutný platan západný (Platanus occidentalis). Ďalšími cennými drevinami v tomto parku sú ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera), úzky pyramidálny dub (Quercus robur cv. "Fastigiata"), vysoká lipa malolistá (Tilia cordata) a niekoľko mohutných líp zelených (Tilia euchlora). O parku bol v 80. rokoch vypracovaný odborný posudok, v ktorom sa konštatuje, že v parku rastie dohromady 43 taxonov a taxanoidov drevín, z toho 5 je ihličnatých a 38 listnatých (vrátane drevín z náletu a sekundárnych ovocných výsadieb). Inventarizácia zaznamenala 144 stromov pričom sa u 129 stromov zmerali aj obvody kmeňov. Autor správy konštatoval, že park si vyžaduje úplnú rekonštrukciu spojenú s výrubom 15 značne poškodených stromov.

Vzácnosť, zaujímavosť

Súbor historických pamiatok a historických objektov na pomerne malej ploche: starší kaštieľ, panská kúria, historická sýpka, starý evanjelický kostol - rodinná kaplnka s kryptou rodu Ujházy

Mapa