Francúzsky park / Múzeum Spiša

historický park/záhrada

Otváracie hodiny

Počas VOPZ: Sobota 10. 6. 2017 o 9:00 – 17:00, nedeľa 11. 6. 2017 o 9:00 – 17:00.

Vstupné

Počas VOPZ: Francúzsky park: zdarma; Kaštieľ a letohrádok Dardanely: dospelí 4 €, deti, dôchodcovia a študenti 2 €; Nedeľné rozprávkové popoludnie – 1 €/osoba.

Služby

Parkovisko, WC, Bezbariérový prístup

VOPZ Spišská Nová Ves plagát, jpg, 500kB
VOPZ Spišská Nová Ves plagát, pdf, 393kB
VOPZ Spišská Nová Ves plagát 2, pdf, 914kB

Lokalita:

Markušovce, Košický, Slovensko

Druh objektu:

historický park/záhrada

Adresa:

Michalská 55 a 59, Markušovce

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

PhDr. Bernadeta Kiczková

Telefónne číslo:

+421 917 746 339

Email:

kastiel@muzeumspisa.com

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Francúzsky park / Múzeum Spiša

Popis

Najstarší objekt v areáli Múzea Spiša v Markušovciach je renesančný kaštieľ Máriássyovcov. Jeho výstavba spadá do roku 1643 a viaže sa k menu Františka Máriássyho. Po stranách na východnej a západnej strane sa nachádzajú hospodárske zástavby. V zadnej časti areálu sa nachádza jednoposchodová budova letohrádku Dardanely, ktorý dal postaviť Wolfgang Farkaš Máriássy v poslednej tretine 18. storočia zo spoločenských a reprezentačných dôvodov. Prispela k tomu aj ohlásená návšteva cisárskeho dvora Jozefa II., ktorá sa však napokon neuskutočnila. Letohrádok je jeden z najkrajších príkladov rokokovej architektúry na Slovensku, hoci pôvodne bola postavená len jeho stredná časť. Pri rozsiahlej rekonštrukcii v 70. – 80. rokoch 20. storočia bola obnovená stredná časť vrátane reštaurovania fresiek a pristavené bočné krídla. Vedľa letohrádku sa nachádza niekdajší dom správcu. Objekty sú rozmiestnené okolo rozľahlého parku vo francúzskom štýle ako solitéry.

Program počas podujatia

SOBOTA 10. 6. 2017 o 9:00 – 17:00 a NEDEĽA 11. 6. 2017 o 9:00 – 17:00: PREHLIADKA FRANCÚZSKEHO PARKU – prehliadka historického francúzskeho parku v Markušovciach s panelovou výstavkou o histórii a vývoji parku. Vstupné – park: zdarma; Možnosť navštíviť so sprievodcom v areáli renesančný KAŠTIEĽ rodu Máriássy s expozíciou historického nábytku a interiérových doplnkov chronologicky usporiadaných od 17. storočia až po začiatok 20. storočia, ako aj novo zrekonštruovaný LETOHRÁDOK DARDANELY s výstavou ľudových hudobných nástrojov Keď drevo spieva. Vstupné – kaštieľ a letohrádok: dospelí 4 €, deti, dôchodcovia a študenti 2 €. NEDEĽA 11. 6. 2017 o 15:00: NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIE – v letohrádku Dardanely sa uskutoční pre rodiny s deťmi rozprávkové predstavenie Braček Jelenček v podaní Bábkového divadla Košice. Vstupné – divadielko: 1 €.

Zaujímavé rastlinné druhy

Porastovú štruktúru niekdajšieho parku nepoznáme, okrem dodnes zachovaných niekoľkých starých exemplárov líp (Tilia platyphyllos) usporiadaných v radoch.

História objektu

Založenie parku sa viaže k rokokovej prestavbe Máriássyovského kaštieľa (1773 – 1778) a vybudovaniu barokového záhradného pavilónu – Dardanely (začiatok výstavby 1775). Park bol rozdelený na tri terasy, výškovo odstupňované a predelené kamennými opornými múrikmi. Z tejto etapy sa nezachovali žiadne sadovnícke úpravy, iba čiastočne stavebné konštrukcie oporných múrikov a ohradový múr. Zásadná úprava dodnes zachovaného parku bola realizovaná v polovici 19. storočia. Táto parková dispozícia si zachováva osovú väzbu oboch dominantných architektúr, porastová štruktúra je zahustená v duchu prírodno-krajinárskych princípov. Celková kompozícia výsadby drevín mala prírodno-krajinársky charakter anglického parku. Bola to kombinácia listnatých a ihličnatých drevín, výška a tvarovanie stromov rešpektovali hlavnú kompozičnú os, ktorá bola otvorená a vizuálne umožňovala priehľad od kaštieľa celým parkom až na letohrádok Dardanely. (Zdroj: Ing. arch. Magdaléna Janovská, štúdio J+J. In: Kaštieľ Máriássyovský v Markušovciach francúzsky park. 2013. 97 str.)

Vzácnosť, zaujímavosť

Kaštieľ Máriássyovcov a letohrádok Dardanely v Markušovciach sú pobočné expozičné zariadenia Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Mapa