Expozícia Tatranskej prírody

arborétum/botanická záhrada

Otváracie hodiny

9.6.2017 - piatok 9:00 - 15:00 hod

Vstupné

zdarma :deti do 6 rokov, akreditovaní sprievodcovia cestovného ruchu so skupinou, 1 učiteľ ako sprievod školskej skupiny do 15 detí 1,00 € školské skupiny (min15 detí) 1,50 € žiaci a študenti – držitelia študentských preukazov (ISIC a i.).,seniori nad 60 r. držitelia preukazov ZŤP 2,00 € dospelí

Služby

Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup

Lokalita:

Tatranská Lomnica, Prešovský, Slovensko

Druh objektu:

arborétum/botanická záhrada

Adresa:

Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Ing. Zuzana Homolová, PhD.

Telefónne číslo:

+421 903 987 550

Email:

zuzahomolova@gmail.com

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Expozícia tatranskej prírody

Popis

Má kultúrno – výchovné poslanie. Prvoradým cieľom Expozície tatranskej prírody je poznávanie tatranskej prírody ako aj záchrana a zachovanie vzácnych a ohrozených druhov tatranskej flóry, ich ochrana a výchova k aktívnemu vzťahu k tatranskej prírode. Slúži na relax, prináša možnosť poznávať a pozorovať 330 druhov tatranských rastlín a stromov osídľujúcich rôzne biotopy, niektoré si môže kúpiť v podobe sadeníc alebo semien. V Expozícii tatranskej prírody sa nachádza aj malá geologická plocha a pamätné miesto venované tým, ktorí presadzovali a uskutočnili myšlienku Tatranského národného parku, významným botanikom a zoológom

Program počas podujatia

Sprievodný program pripravujeme na piatok 9.6.2017. Pre návštevníkov v čase od 9:00 do 15:00 hod pripravujeme pútavé prednášky lesného pedagóga na tému "Ako vzniká strom", pobytové znaky zvierat, ukážky pikírovania a tvorivé dielne. V čase do od 9:00 do 14:00 hod ponúkame možnosť sprievodcovských vstupov na požiadanie.

Zaujímavé rastlinné druhy

Základom a dôležitou súčasťou výsadby sú vysokohorské druhy. Sem patria mnohé endemické druhy Karpát (endemit – miestny, prirodzene sa vyskytujúci druh, ktorý rastie len v danej oblasti a nenachádza sa nikde inde) a glaciálne relikty. Aj na pomerne malej ploche je zastúpených mnoho druhov flóry, ktoré rastú vysoko v tatranských dolinách a niektoré z nich nie je možné zazrieť v blízkosti značkovaných turistických chodníkov.

História objektu

V roku 1987 bola dokompletizovaná projektová dokumentácia, menovite projekt vstupného objektu, vyhodnotenie modelácie terénu a libreto výtvarného dotvorenia expozície. Dňa 19. mája 1987 sa začalo s jej výstavbou a o päť rokov neskôr v roku 1992 sa sprístupnila pre verejnosť.

Vzácnosť, zaujímavosť

Vzácna borovica limbová (Pinus cembra), známa ako limba, je na Slovensku pôvodná iba v Tatrách, rastie na hornej hranici lesa a v dolnej časti kosodrevinových porastov. Dokáže odolávať mrazom až do - 60°C a dožíva sa vysokého veku (v Tatrách viac ako 600 rokov, v Alpách až 1200 rokov).

English summary

The area of the exhibition of the Tatra Nature is 3,2 ha, is located in intravilan of Tatranska Lomnica on south-eastrn slope of Higt Tatra. Particularity of the Exhibition of the Tatra Nature is the species composition of the collection and planting, this is restricted to Tatra Mts. plants. Nowadays present more than 300 species of vegetation occurring in submontane meadows through forest ecosystems up to and the alpine and subnivale level. Plants are planted in 8 rockeries on granite and limestone bedrock and mylonite imitation. Raised bog, fen and tall-herb floodplain vegetation are exhibited. The suitable habitats for the ecological plant groups turned up in the course of time. Fundamentals and the most important constituents of the collection are the alpine species including the endemic species and relic species.

Mapa