Domovina n.o., kaštieľ Csakyovcov

historický park/záhrada

Otváracie hodiny

Počas podujatia v sobotu 10.6.2017 a v nedeľu 11.6.2017 od 9.00 do 16.00 hod.

Vstupné

Dospelí 2,- eu Deti, ZŤP , dôchodcovia 1,- eu

Služby

Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

Lokalita:

053 61 Spišské Vlachy, Košický, Slovensko

Druh objektu:

historický park/záhrada

Adresa:

Žehra časť Hodkovce č.1, 053 61 Spišské Vlachy

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Mgr. Soňa Sekulová

Telefónne číslo:

0901709167

Email:

domovina@stonline.sk

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Domovina n.o., kaštieľ Csakyovcov

Popis

Domov sociálnych služieb sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji, v okrese Spišská Nová Ves, v blízkosti Spišského hradu v priestoroch historického kaštieľa a ostatných objektov – historické parky, kaplnka, cintorín, ktoré boli v minulosti majetkom rodu Csákyovcov. Návštevníkom historického kaštieľa rodu Csákyovcov dáme do pozornosti aj blízke kultúrne pamiatky, ktoré sú zapísané v zozname UNESCO. Sp. Hrad prvé sídlo rodu Csákyovcov, z ktorého sa neskôr presťahovali do kaštieľa v Hodkovciach a do ostatných kaštieľov, ktoré si dali postaviť na Spiši. Kostol Ducha Svätého v neďalekej obci Žehra. Ranogotický kostol pochádza z 13. storočia. V Levoči dáme do pozornosti kostol sv. Jakuba s gotickým dreveným oltárom Majstra Pavla z Levoče, historické centrum mesta. Zároveň Vám dávame do pozornosti aj mesto Sp. Nová Ves s najvyššou kostolnou vežou na Slovensku a pekným historickým námestím. Spiš je veľmi bohatý na kultúrne pamiatky ( Kežmarok, Poprad) a prírodné rezervácie ( Dreveník, Slovenský raj).

Program počas podujatia

Počas podujatia budú prebiehať každú hodinu prehliadky aj s doprovodom

Zaujímavé rastlinné druhy

Stromová aleja, naväzujúca na park kaštieľa v Hodkovciach, bola vysadená koncom 18 storočia počas života Emanuela Csákyho - župana Spišskej župy v roku 1870. V súčastnosti patrí aleja medzi najstaršie a najzáchovalejšie stromové aleje na slovensku. Pozostáva zo 62 starých, až 230 ročných stromov, z toho 47 líp, 6 javorov a 9 borovíc. priemerná hrubka stromov je 65 cm a priemerná výška je 20 metrov. stromi v aleji neboli ošetrované od roku 1942. Časťou aleje prechádza aj náučný chodník Sivá brada- Dreveník.

História objektu

Anglické a francúzske záhrady sú sentimentálne. Blízkosť cintorína, kaplnky, hrobky a náhrobných kameňov sú charakteristické znaky tzv. sentimentálnych záhrad. Ich prítomnosť vytvára bezprostredný vzťah medzi kultom prírody a kultom smrti, robí záhradu blízkou pre tu žijúcich. V roku 1803 Emanuel Csáky, ktorý záhradu vybudoval a Rombauer János, prešovský maliar, zobrazili záhradu na 24 obrazoch. Hoci o záhrade ani o stavbách sa nenašiel pôvodný plán, vnuk staviteľa, Kálman Csáky v roku 1888 nechal na základe zachovanej štruktúry záhrady vypracovať plán stavby. Koncom 18. storočia Emanuel Csáky s manželkou vybudovali záhradu okolo kaštieľa. Pred kaštieľom zachovali francúzsku záhradu v strede s fontánou a s veľkým kvetinovým košom. Ako všade v sentimentálnych záhradách aj tu v Hodkovciach umiestnili záhradný nábytok, menšie stavby a ihrisko do záhrady. V roku 1800 sa stáli známym divadlá v parku, pri kaštieli. Amfiteáter v Hodkovciach, ako aj inde, tvoril časť záhrady preto nazývame aj ako záhradné divadlo či zelené živé ploty záhrady. Bolo vybudované pódium, asi 6 metrov od pódia bol živý zelený plot a tu medzi pódiom a plotom vytvorili priestor pre orchester a za ním pre obecenstvo. Napravo a naľavo sa nachádzali šatne, ktoré boli oddelené tiež zeleňou a lóže boli vybudované v stromoch, okolo nich boli nižšie kríky aby hostia dovideli na pódium. Stavebno – historický vývoj kaštieľa. Dejiny Hodkoviec sú úzko späté s dejinami Spišského hradu. Do 17. storočia boli samostatnou obcou, neskoršie sa stali majerom, ktorý až do zrušenia poddanstva patril priamo Spišskému hradu. Poslednými zemepánmi a majiteľmi Hodkoviec boli od roku 1639 až do roku 1945 Csákyovci. Pravdepodobne už v 17. storočí, možno okolo roku 1702, si tu dal v záujme väčšieho pohodlia Štefan Csáky postaviť kaštieľ, jeho prvotná podoba nie je známa. celý komplex budov pomenoval „ casstelum subarcense“ - kaštieľ v podhradí. Po jeho smrti zdedili kaštieľ jeho synovia. Prvú veľkolepú prestavbu realizoval po roku 1780 gróf Emanuel Csáky v duchu ranného klasicizmu a empíru, pri kaštieli vytvoril rozsiahly francúzsky park. Okolo roku 1815 bol upravený hlavný vstup v severnom krídle na spôsob vestibulu klenutého kazetovou kupolou a celá budova bola prefasádovaná. Ďalšími úpravami so snahou o stálu modernizáciu budovy sa porušila slohová čistota architektúry. Druhú rozsiahlejšiu prestavbu v historizujúcom štýle realizoval po roku 1860 gróf Koloman Csáky. K jednopodlažnej stavbe v pôdorysnom tvare písmena „U“ pribudoval západné krídlo s dvoma vežami uprostred, čím sa komplex pôdorysne uzavrel.

Vzácnosť, zaujímavosť

SOCIÁLNY TURIZMUS logo_soc_turizmus Základné poslanie sociálneho turizmu – odstraňovať bariéry medzi majoritnou spoločnosťou a zdravotne a mentálne postihnutými prijímateľmi, – sprístupňovať pre verejnosť kultúrno – historické pamiatky, v ktorých su umiestňované Domovy sociálnych služieb – DSS (kaštiele, kláštory, zámky, kúrie ap.), – prezentovať verejnosti činnosti prijímateľov (obyvateľov zariadení) a zamestnancov najmä pri udržiavaní pamiatok a výsledky práce prijímateľov, – získavať finančné prostriedky pre obnovu a rozvoj historických objektov za účelom sprístupnenia verejnosti, – propagácia sociálneho turizmu – k tomu organizovať semináre a odborné konferencie, – v rámci EÚ organizovať výmenné podujatia medzi zariadeniami mentálne a zdravotne postihnutých, – vydávať propagačné materiály o sociálnom turizme, o súčasných historických objektoch, – ponúkať na trh výrobky zariadení DSS

Mapa