Chránený areál Hrádocké arborétum

arborétum/botanická záhrada

Otváracie hodiny

Počas VOPZ bude arborétum prezentované dňa 10.6.2017.

Vstupné

bezplatne

Lokalita:

Liptovský Hrádok, Žilinský, Slovensko

Druh objektu:

arborétum/botanická záhrada

Adresa:

Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok, Liptovský Hrádok

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Ing. Jozef Meluš, PhD.

Telefónne číslo:

0904/105 383

Email:

melusj@pobox.sk

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Chránený areál Hrádocké arborétum

Popis

Arborétum sa nachádza v zastavanom území Liptovský Hrádok a ide o najvyššie položené arborétum v Strednej Európe. Ja zaradené medzi kultúrne pamiatky a v súčasnosti ako jediné arborétum v SR má digitálne spracované všetky svoje zbierky taxónov, čo umožňuje návštevníkom jednoduchú navigáciu s využitím GPS.

Program počas podujatia

Sobota 10.6.2017 Lektorované prehliadky arboréta so sprievodcom o 9:00 a 14:00 hod.

Zaujímavé rastlinné druhy

V súčasnosti sa v arboréte nachádza 746 druhov taxónov a z toho je 45 zákonom chránených, ako je napr.: borovica limbová, borovica balkánska, smrek omorikový, jedľa kórejská, tis obyčajný, sekvojovec mamutí, zemolez alpínsky, mandľa nízka, orgován Josikovej, jarabina mišpulková,rododendron sichotealinský, rododendron schlipenbach, mikrobiota križolistá, ginko dvojlaločné, dáždnikovec praslenatý.....

História objektu

Snahy o založenie arboréta súvisia so založením lesníckeho školstva v Liptovskom Hrádku. Už v roku 1796 sa v okolí sídla prvej lesníckej školy začína budovať dekoratívny anglický park o výmere približne 20 ha. V rokoch 1886 až 1888 sa pod vedením Rudolfa Benköoho začalo so zakladaním lesníckeho botanického parku a školského polesia Hradská hora. Tento botanický park bol situovaný v priestore medzi dnešnou Hradnou ulicou, riekou Belou a železničnou traťou v blízkosti novovzniknutého školského areálu. Z tohto areálu sa do dnešných čias zachovala iba druhá budova lesníckej - Horárskej školy. Pôvodná výmera parku bola 27,17 ha. Súčasne s ním bol vysadený aj ochranný les pri rieke Belej o výmere 10,94 ha, ktorý dodnes chráni mesto Liptovský Hrádok proti nepriaznivým západným vetrom. Neskôr záujem ľudí o arborétum poklesol a priority mesta prevýšili nad prioritami arboréta a jeho výmera sa zredukovala na dnešných 7,03 ha.

Vzácnosť, zaujímavosť

Hrádocké arborétum je jedinečné svojho druhu v Európe a aj napriek svojej malej výmere 7,03 ha ide o najvyššie položené arborétum v Strednej Európe a obsahuje tretie najrozsiahlejšie zbierky drevín na Slovensku.

Mapa