Budatínsky park

historický park/záhrada

Otváracie hodiny

Budatínsky park:6:00 až 22:00 hod.

Vstupné

vstup voľný

Služby

Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

Budatínsky park, jpg, 365kB
Budatínsky park, pdf, 6,5MB

Lokalita:

Žilina, Žilinský, Slovensko

Druh objektu:

historický park/záhrada

Adresa:

Topoľová 1, 10103 Žilina 3, Žilina

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Ing. Květa Kicková

Telefónne číslo:

+0415001511

Email:

kickova@pmza.sk

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Budatínsky park

Popis

Budatínsky park je najstarším parkom v Žiline a širokom okolí. Jeho história je spätá s osudom hradu. Predstavuje historický park komponovaný v prírodno – krajinárskom štýle. Rozkladá sa južne až západne od Budatínskeho hradu, na sútoku riek Váh a Kysuca a má rozlohu 4,7 ha. V súčasnosti je v správe Považského múzea v Žiline, ktoré v areáli hradu a parku usporiadáva viacero vyhľadávaných kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre verejnosť. Prostredie parku predstavuje v kultúrnej krajine prvok s vysokou druhovou rozmanitosťou živočíchov. Pestré je najmä druhové zloženie vtáčích spoločenstiev. Zistilo sa tu až 28 hniezdiacich druhov. Do Budatínskeho parku, pod košaté stromy a obzvlášť pod exoticky vyzerajúce platany, chodia radi ľudia z celej Žiliny. Na piknik, odpočinúť si, v zime na bežky alebo sa poprechádzať. Je to obľúbené miesto každodenného oddychu a športovania, kde sa dajú vychutnať romantické výhľady na zeleň a hrad.

Program počas podujatia

Piatok 9.6.2017 • prednášky pre školy 9:00,11:00 hod. Prednáška spojená s prezentáciou na tému: Chránené stromy. Východný palác Budatínskeho hradu, vstupné: 1 €, len pre vopred objednané skupiny Sobota 10.6.2017: • Open air výstava kresieb v areáli Budatínskeho parku 6:00 – 22:OO hod. Voľne prístupná výstava kresieb rastlín a vtákov prezentovaná priamo v parku: Klenoty Budatínskeho parku a okolia Nedeľa 11.6.2017: • Open air výstava kresieb v areáli Budatínskeho parku 6:00 – 22:OO hod., Voľne prístupná výstava kresieb rastlín a vtákov prezentovaná priamo v parku: Klenoty Budatínskeho parku a okolia • Lektorované prehliadky Budatínskeho parku 10:00, 12:00, 14:00 hod. Lektorované prehliadky Budatínskeho parku. Históriou a súčasnosťou parku Vás prevedie botanička Považského múzea Květa Kicková, začiatok prehliadky pri historickom stane pod platanom na rohu hradného múru, vstup voľný

Zaujímavé rastlinné druhy

Kostru parku tvoria stáročné exempláre líp veľkolistých, platanov javorolistých a javorov horských, ktoré dominujú ako solitéry najmä na južnom trávnatom priestranstve pri brehu Váhu. Zaujímavý habitus majú torzá topoľov čiernych obrastených brečtanom. V lesnatejší charakter má park na západe a severe, kde prevažujú okrem lipovej aleje bresty horské a javory mliečne a poľné. Pri vstupnej bráne rastú nevšedné kultivary buku lesného a to jeho červenolistá a previsnutá varieta. Z ihličnatých druhov sú vysadené tisovce dvojradé a limby. Novými prírastkami na centrálnom priestranstve je ginko dvojlaločné a ľaliovník tulipánokvetý. Spolu rastie v parku 3o druhov stromov v počte vyše 300 exemplárov.

História objektu

Budatínsky hrad je jednou z najstarších stojacich architektonických pamiatok na území mesta Žilina. Stredoveký hrad vznikol na sútoku Váhu a Kysuce v 2. pol. 13. storočia. V 16. storočí bolo bezprostredné okolie hradu upravené ako záhrada, boli tu vysadené aj lipy. Bola tu kvetinová a úžitková časť pre pestovanie zeleniny a ovocia. Charakter parku nadobudlo priestranstvo okolo hradu až približne od 17. storočia. Majitelia postupne prispôsobovali jeho vzhľad dobovému vkusu. V roku 1745 prebehli veľké úpravy parku za grófa Jána Suňoga, vysadili sa cudzokrajné dreviny, najmä platany. Vznikla aj lipová aleja situovaná na hlavnej kompozičnej osi parku od zámku po rieku Kysucu. Park získal terajší charakter v polovici 19. storočia. Bol koncipovaný v prírodno-krajinárskom slohu. Park bol až do II. svetovej vojny dobre udržiavaný posledným súkromným majiteľom hradu grófom Gejzom Čákim. V prvých rokoch po vojne bolo v objekte hradu umiestnené vojsko, neskôr mal v areáli parku sklady a výrobu betónu Mestský stavebný podnik a v jeho severozápadnej časti boli súkromné záhrady. Považské múzeum v Žiline dostalo do správy hrad spolu s parkom v roku 1954, kedy bolo založené ako Krajské múzeum. V rokoch 2009 - 2010 prešiel park zásadnou revitalizáciou, ktorá mu dodala súčasný atraktívny vzhľad.

Vzácnosť, zaujímavosť

Park je od roku 1963 súčasťou Národnej kultúrnej pamiatky Hrad s areálom. Najmohutnejším a najstarším stromom v tomto historickom parku, ktorý je najstarším v regióne Žiliny je impozantne pôsobiaca lipa veľkolistá. Rastie v jeho juhozápadnej časti a má obvod kmeňa 620 cm a výšku 27 m. Jej vek sa odhaduje na 350 rokov. Platan javorolistý s obvodom kmeňa 603 cm vo veku 270 rokov, ktorý nájdeme na juhozápadnom rohu hradného múru, zvíťazil v roku 2016 v celoslovenskej ankete Strom roka.

Mapa