Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene

arborétum/botanická záhrada

Otváracie hodiny

od 15.3. do 31.10. v pracovných dňoch 7.00 – 15.00 h.

Vstupné

Dospelí 2 € Žiaci, študenti, dôchodcovia 1 € Deti do 6 rokov a ZŤP bezplatne

Služby

Parkovisko, Vstup so psom, WC

Lokalita:

Zvolen, Banskobystrický, Slovensko

Druh objektu:

arborétum/botanická záhrada

Adresa:

Borovianska cesta 2171/66, 960 53 Zvolen, Zvolen

Zodpovedná osoba za lokalitu počas podujatia:

Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.

Telefónne číslo:

+421455320814

Email:

arboretum@tuzvo.sk

Oficiálny web:

odkaz na webstránku Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene

Popis

Arborétum Borová hora je vedecko-pedagogické pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene. V arboréte je sústredená mimoriadne bohatá zbierka, ktorá patrí k jedinečným kolekciám živých dlhovekých organizmov na území Slovenskej republiky. V celoslovenskom, ale aj európskom meradle je výnimočné tým, že sa na jeho ploche sústreďujú najmä domáce (pôvodné) druhy drevín v ich vnútrodruhovej a geografickej premenlivosti. Odborná orientácia Arboréta Borová hora na pôvodnú dendroflóru s osobitým zameraním na dendroflóru Slovenska mu dáva punc jedinečnosti a originálnosti.

Program počas podujatia

Arborétum Borová hora bude pre verejnosť OTVORENÉ v rámci akcie DNI RUŽÍ V DŇOCH 17.6. - 18.6.2017 V rámci tejto akcie bude prehliadka rozária s odborným výkladom o 10,00 h. a 14,00 h.

Zaujímavé rastlinné druhy

Breza svalcovitá, hloh Lindmanov, vzácne druhy a krížence jarabín, borovica limbová, staré regionálne odrody ruží, botanické druhy ruží

História objektu

Arborétum Borová hora vzniklo v roku 1965 s cieľom vytvoriť priestor a podmienky pre praktickú výučbu v biologických vedných disciplínach na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (dnešnej Technickej univerzite) vo Zvolene. Zbierka drevín, ktorá vznikla ako prvá spĺňa požiadavky pedagógov na výučbu lesníckej dendrológie a jej príbuzných odborov. Prioritou výsadieb nových jedincov drevín sa postupom času stala prísna znalosť pôvodu najmä autochtónnych drevín (lokalita, nadmorská výška, orografický celok, geografické koordináty), ktorá určuje ich širokú morfologickú a geografickú variabilitu v prirodzených podmienkach lesných ekosystémov Slovenska, resp. strednej Európy. V zbierke drevín sa nachádza 127 rodov, 484 druhov viac ako 1 000 foriem a kultivarov a viac ako 1 500 geografických pôvodov. V roku 1970 pribudli k zbierke drevín aj Zbierka ruží a Zbierka kaktusov a sukulentov. Zbierka ruží je zameraná na odrody vyšľachtené najmä na území Česka a Slovenska, alebo šľachtiteľmi pôsobiacimi na tomto území. V zbierke je sústredných viac ako 800 odrôd ruží a viac ako 80 druhov botanických ruží v počte 4 000 ks kríkov. Zbierka kaktusov a sukulentov zahŕňa viac ako 700 druhov v počte 1 500 jedincov. Areál arboréta mal pri založení rozlohu 28,38 ha, dnes je výmera arboréta takmer 48 ha.

Vzácnosť, zaujímavosť

V zbierke drevín Arboréta Borová hora nachádzame nespočetné množstvo foriem, ktoré pochádzajú z prirodzených lokalít ich výskytu v Slovenskej republike. Medzi najhodnotnejšie patria populácie brezy svalcovitej (125 pôvodov), pôvodnej na severovýchodnom Slovensku, ktorej výskyt dokumentuje južnú hranicu prirodzeného areálu rozšírenia tejto vzácnej dreviny. Medzi významné morfologické odchýlky možno zaradiť široko kužeľovitý pomaly rastúci smrek obyčajný 'Poľana', prísne praslenovitý 'Papradno', zakrsnutý 'Chom' alebo 'Mikulášovice'. Z pôvodov borovice lesnej sú zaujímavé 'Šaštín' s pokrúteným kmeňom, 'Pravno' s plazivým rastom. Z listnáčov sú zaujímavé zakrsnuté formy hraba obyčajného 'Drobec', 'Borová' alebo zlatožltá lipa európska 'Zlata'. V zbierke ruží sa okrem iných regionálnych odrôd archivuje aj 50 odrôd ruží vyšľachtených Rudolfom Geschwindom. V zbierke rododendrónov je archivovaných 22 botanických druhov rododendrónov. Hybridné rododendróny sú zastúpené 63 kultivarmi stálozelených rododendrónov a opadavých azaliek so širokým spektrom farieb. Veľmi cenené sú kultivary druhej polovice 20. storočia, ktoré vznikli šľachtením v Průhoniciach (´Antonín Dvořák´, A. S. Tarouca´, ´Humoreska´, ´Lajka´, ´Luník´, ´Otava´ ai.).

Mapa