Domov

 

Milí priatelia parkov a záhrad,

aj tento rok pre Vás pripravujeme podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorého hlavným cieľom je oslava a prezentácia hodnôt  jedinečného prírodného a kultúrneho dedičstva, ktoré parky a záhrady predstavujú. 

Podujatie VOPZ pravidelne organizujeme v druhý júnový víkend, kedy sa rozkvitnuté parky a záhrady v našich zemepisných šírkach vedia predstaviť vo svojej plnej kráse. Podujatie má ambíciu stať sa akousi oslavou či festivalom záhradného umenia i kultúry a je ladené v pozitívnom duchu oslavy hodnôt, ktoré pre nás parky a záhrady prestavujú.

Myšlienka otvárania a sprístupňovania parkov a záhrad vznikla v Holandsku a Anglicku a stáva sa čoraz obľúbenejšou v celej Európe ale i na iných kontinentoch. Do podujatia sa zapájajú súkromné i verejné parky a záhrady.

VIII. ročník podujatia bude prebiehať v dňoch 10.-12.6.2016 a  v časti   Záhrady a parky  pridávame postupne program pre všetky zapojené lokality.

Pri príprave i realizácii podujatia uvítame Vašu dobrovoľnú pomoc a záujem.

Uvítame aj Vašu finančnú podporu, ktorá nám umožní naďalej a kvalitnejšie obhajovať ochranu a zmysluplné využívanie parkov a záhrad Slovenska. V roku 2016 sme pre Vás pripravili možnosť podporiť naše podujatie a pritom získať zaujímavé a štýlové odmeny prostredníctvom  crowdfundingovej platformy StartLab.

Viac o možnostiach podpory nášho úsilia sa dočítate v časti  Chcem pomôcť.

Za Vašu pomoc a podporu Vám vopred ďakujeme !

Za organizátorov podujatia – Mgr. Michaela Kubíková – riaditeľka Národný Trust n.o.