Domov

 

 

Milí priatelia parkov a záhrad,

Druhý júnový víkend (10. – 11. 6. 2017) bude na Slovensku tradične patriť parkom a záhradám i mnohým iným zaujímavým zeleným a historicky hodnotným lokalitám. Slovenské parky a záhrady sa hlásia k myšlienkam medzinárodného dobrovoľníckeho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorého hlavným cieľom je spoločne osláviť význam a hodnoty parkov a záhrad na Slovensku. Do konca apríla 2017 môžete do podujatia zapojiť aj Vaše lokality!

 V našom podujatí radi privítame všetky parky a záhrady na Slovensku, ktoré sa môžu pochváliť niečím zaujímavým, napr. historickým významom, príťažlivým dizajnom, ekologickým prístupom, dendrologickými raritami alebo zbierkami či zaujímavými príbehmi.

Do podujatia sa okrem parkov a záhrad môžu zapájať aj iné zaujímavé a významné plochy zelene: ovocné sady, prírodné záhrady, komunitné záhrady, námestia s historickou zeleňou, historické cintoríny, aleje, arboréta, botanické záhrady, ale aj školské záhrady.

Podujatie je určené pre vlastníkov a prevádzkovateľov verejných i súkromných parkov a záhrad vo všetkých krajoch Slovenska.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na tejto stránke v časti http://vopz.sk/chcem-sa-zapojit/, kde stačí vyplniť jednoduchý elektronický formulár s potrebnými informáciami. Po schválení Vašej lokality Vás budeme informovať o ďalšom postupe a zašleme Vám aj – jednoduchú metodiku organizovania podujatia na miestnej úrovni.

Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti realizujú nadšenci vo viacerých krajinách sveta, predovšetkým v Anglicku, Írsku, Holandsku, vo Francúzsku, Poľsku, – Nemecku, – Portugalsku, Austrálii, ale aj u našich susedov v Českej republike, Rakúsku i v Maďarsku. Iniciátorom a organizátorom podujatia na Slovensku je od roku 2007 Národný Trust n. o., nezisková organizácia, venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.

Tešíme sa na Vašu účasť a záujem.

Za organizátorov podujatia – Mgr. Michaela Kubíková – riaditeľka Národný Trust n.o.