Domov

 

 

Milí priatelia parkov a záhrad!

desiaty ročník podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad sa koná  v dňoch 1.-3.6.2018.  Naše podujatie bude okrem iného i súčasťou Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.

Jednotlivé parky a záhrady sa do podujatia môžu registrovať do 30.4.2018 prostredníctvom našej stránky na http://vopz.sk/chcem-sa-zapojit/

Podrobnejšie informácie o možnostiach a podmienkach zapojenia nájdete v časti  http://vopz.sk/caste-otazky-a-odpovede-tykajuce-sa-podujatia/

Tešíme sa na spoluprácu v roku 2018,

 

Za organizátorov podujatia – Mgr. Michaela Kubíková – riaditeľka Národný Trust n.o.